კალათა

დეტალურად

ორგანიზაციული ცვლილებები (იანვრის კრებული)

სინერჯი ჯგუფი

გამომცემლობა სინერჯი ჯგუფი

ბიზნესი

სტატიები და ინსაითები მომზადებულია საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფის“ კონსულტანტების მიერ და ეფუძნება მათ მრავალწლიან გამოცდილებას და მსოფლიოს უახლეს მიგნებებს ამ სფეროში. ავტორთა ჯგუფი ამას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში სწავლობდა და აანალიზებდა.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • როდესაც გვსურს რაც შეიძლება სწრაფად შევცვალოთ ჩვენი ორგანიზაცია
  • ერთხელ , ერთ-ერთ ბანკში განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ
  • როდის უნდა გადავხედოთ ორგანიზაციულ სტრუქტურას
  • პროცესებზე მორგებული სტრუქტურა და არა პირიქით
  • ახალი ან შეცვლილი სტრუქტურის დასანერგად
  • წარმატებული სკოლის ორგანიზაციული სტრუქტურა
  • რისკების მართვა
  • კოლეგიალური ორგანოების მნიშვნელობა