კალათა

დეტალურად

წიგნაკში მოხვედრილი სტატიები შესულია „სინერჯი ჯგუფის წიგნების“ სხვადასხვა კრებულში. მასში მოცემული თემები და საკითხები ეფუძნება საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფის“ მრავალწლიან გამოცდილებას და მსოფლიოს უახლეს მიგნებებს ამ სფეროში, რასაც ავტორთა ჯგუფი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში სწავლობდა და აანალიზებდა.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • როგორ ავამაღლოთ თანამშრომლების პროდუქტიულობა
  • რატომ და როგორ უნდა ვიზრუნოთ სამუშაო გარემოს გაუმჯობესებაზე?!
  • როგორ გავზარდოთ თანამშრომლების მოტივაცია ორგანიზაციის ჯამურ შედეგებზე და როგორ გავხადოთ ისინი უფრო აქტიურები ამ მიზნებისთვის
  • მაღალკვალიფიციური გუნდი
  • არაფორმალური მენტორები კადრების განვითარებისთვის