კალათა

დეტალურად

ორგანიზაციული ცვლილებები (მარტის კრებული)

სინერჯი ჯგუფი

გამომცემლობა სინერჯი ჯგუფი

ბიზნესი

თვის რეიტინგული სტატიები და ინსაითიები, სინერჯი ჯგუფისგან სტატიები და ინსაითები მომზადებულია საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფის“ კონსულტანტების მიერ და ეფუძნება მათ მრავალწლიან გამოცდილებას და მსოფლიოს უახლეს მიგნებებს ამ სფეროში. ავტორთა ჯგუფი ამას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში სწავლობდა და აანალიზებდა.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • სტრატეგიის შესაბამისი სტრუქტურა
  • არასტრუქტურირებული ორგანიზაციები
  • ახალი სტრუქტურის კომუნიკაცია თანამშრომლებთან
  • არასწორად გაკეთებული სტრუქტურა
  • ისევ ცენტრალიზებული და დეცენტრალიზებული სტრუქტურების შესახებ
  • ხელმძღვანელის რეალური საზრუნავი
  • როგორ შეიძლება გავხადოთ თანამშრომლების განვითარების პროცესი უწყვეტი
  • ანგარიშგების, შეფასების და მოტივაციის მარტივი სქემა