კალათა

დეტალურად

ქერუბიმული მოგზაური

ანგელუს სილეზიელი

გამომცემლობა სიესტა

მთარგმნელი მარიამ ქსოვრელი

პოეზია

თარგმანი გერმანულიდან

„ქერუბიმული მოგზაური“ მე-17 საუკუნის მისტიკოსი პოეტის ანგელუს სილეზიელის რელიგიურ-პოეტური აფორიზმების კრებულია. მისი შემოქმედება შთაგონების წყაროდ იქცა ისეთი დიდი მოაზროვნეებისთვის, როგორებიც იყვნენ: ლაიბნიცი, გოეთე, შოპენჰაუერი, ლევ ტოლსტოი, რილკე, ვიტგენშტაინი, ჰაიდეგერი. ბორხესმა კი მისი ნაწარმოებები თარგმნა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • * * *
 • რაიც არს წმინდა, იგი არს უკვდავ
 • მყუდრო სავანე, მარადიული
 • მთელი არსებით ღვთიურნი იყვნენ
 • არ უწყიან, რანი არიან
 • იმად უნდა გარდაიქცე, რაიც არს ღმერთი
 • ღვთისა შეცნობის წყურვილი ჰკლავდეთ
 • მე არასოდეს მტოვებს უფალი
 • მე ღვთით მეძლევა და ღმერთსა ჩემგნით
 • ვარ ვით უფალი, და არს უფალი ვით მე
 • შემოსულია ჩემში უფალი და მე მასში ვარ
 • ადგილისა და დროის შეგრძნება
 • ძე ადამისა არს მარადიული
 • არს ქრისტიანი ისე მდიდარი, ვითარც უფალი
 • ღვთის თაობაზედ
 • სიყვარული მორჩილებს უფალს
 • ქრისტიანი არს ძეი უფლისა
 • მე ღვთისა დარად ვაკეთებ ამას
 • იგი არს ღმერთი, რაიც მას სურინ
 • თავად არ იცის უფალმა ზღვარი
 • როგორ მკვიდრდება უფალი ჩვენში
 • შეუცნობლადაც უყვართ კაცთ ღმერთი
 • და წარმავალის სიყვარული უარჰყონ კაცთა
 • შეუძლებელი შესაძლებელი
 • უაზრობა
 • დროება არის მარადისობა
 • ტაძარი ღვთისა და საკურთხეველი
 • სიმშვიდე არის უმაღლესი სახიერება
 • ღვთის ტახტრევანი
 • მსგავსება ღვთისა
 • სულიერი მდოგვის მარცვალი
 • სიმშვიდეში არის სიქველე
 • სიქველე სრული
 • ჩვენში არს წყარო
 • უნდობლობა შეურაცხყოფს უფალს
 • უძლურებაში უფალი მოიპოვება
 • საკუთარი ძიება
 • სხეული, სამშვინველი და ღვთაებრიობა
 • უფალი შენს გულში უნდა იშვას
 • და გარეგნული ვერ იხსნის შენს სულს
 • შენაც აღსდექი მკვდრეთით
 • სულიერი ყანა
 • სიღატაკე არს ღვთაებრივი
 • გული ჩემი არს უფლის კერია
 • დედას მოუხმობს ძუძუთა ბავშვი
 • და სიღრმეები უხმობენ ერთურთს
 • ღვინიანი რძე კაცს აძლიერებს
 • სიყვარული
 • წარმოადგენდე უნდა არსებას
 • როგორ ჭვრეტენ ღმერთს?
 • უფალთან თანამკვიდრობა
 • დასაბამს უნდა დაუბრუნდნენ
 • შენი კერპი, ლტოლვა შენი
 • უსურველობა უფლის მსგავსად გვქმნის
 • არსებანი უმწეონი არიან
 • არსება არის უჩინარი წერტილი
 • უფალი უფლობს ნაყოფთა სრულქმნილთ
 • ხარობს ყოველი თავის ბუდეში
 • რტოთა თვისთაგან ჰყვავის უფალი
 • შენში არს ზეცა
 • ვით შეიძლება ტკბობა უფლითა
 • როგორ ემსგავსებიან უფალს
 • ვითარ ისმენ სიტყვას უფლისას?
 • მე დიადი ვარ უფლისა დარად
 • ქვაკუთხედში ძევს საგანძური
 • ადამიანი მოიცავს ყოველს
 • სული არს უფლისა მსგავსი
 • ღვთაებრიობა არის სიმწვანე
 • ყოველივესთვის ვმადლობდეთ უფალს
 • ვინაცა სრულად ღვთიური იქმნა
 • საკუთარ თავში ისმენენ სიტყვას
 • მორჩილება
 • უმანკოება
 • უფალთან შეერთებული გამოიხსნება მარადიული სატანჯველისგან
 • მკვდარი ნება ხელმწიფობს
 • უშფოთველობა ნიშნავს უფლის მიმსგავსებასა
 • ქრისტე
 • სულიერი ალქიმია
 • იგივეზე თქმული
 • კვლავ მასზე თქმული
 • ღვთის ხატი
 • თანაარსებობა
 • ყველაფერი უფალშია
 • ვარდი
 • არსებანი
 • ძიება არსებისა
 • ნეტარებაა მზის გულში ყოფნა
 • უფალი მზე არს
 • მზე არს მთავარი
 • შენ თავად უნდა გარდაიქცე მზედ
 • ცვარი
 • არაფერი არს ღმერთზე უტკბესი
 • თავისუფალი რჩება სული მარადის
 • გზამ დასაბამთან უნდა მიგიყვანოს
 • ცვართაგან იშვის მარგალიტები
 • ადამიანურობიდან ღვთიურობამდე
 • ტანჯვა მოჰყვება მგრძნობელობასა
 • ღმერთი მოელის თვისსა სასძლოსა
 • შენ უნდა ისევ საწყისს შეერთო
 • უფლის მსგავსება განაქარვებს ყოველგვარ ტანჯვას
 • ლტოლვა უფლისკენ მტკიცე იყოს
 • ღმერთისთვის ერთი არის ყოველი
 • ბოროტი შენგნით მოდის
 • მეფობს მარტოობა უფალსა შინა
 • სამოთხე არს ტანჯვაში
 • დაცულნი უნდა იყვნენ
 • ღმერთი მარადიულობაა
 • არასრული გარდაცვალება
 • მხოლოდ ღმერთთან არს ძეი მისი
 • ვით განისვენებს უფალი ჩემში
 • უფალი არვის შეაჩვენებს
 • რაც უფრო მეტად ეძლევი უფალს, მით უფრო მეტად შემოვა შენში
 • სიტყვა, რომელიც მე მომიცავს, მას მეც მოვიცავ
 • კაცი მოიცავს საგანს ყოველსა
 • არსებობს ათასობით მზე
 • რაც უფრო მეტად მიეცემი უფალსა შენსას, მით უფრო მეტად შეგიყვარებს უფალი შენი
 • თვითნებობა არის კრული
 • მარტოდენ ძალუძს ეს შემოქმედსა
 • შენშია იგი, რაიც შენ გსურინ
 • გარნა ქრისტესი სხვა არვინ უყვარს უფალსა
 • ერთარსება სამებისა
 • არანაირი საზღვარი არ არსებობს ღვთისათვის
 • ურთიერთარსი
 • ადამიანი მოდის მარადისობიდან
 • ბავშვად უნდა გადაიქცე
 • იდუმალი ქორწინება
 • აქ უნდა იყოს დასაბამი
 • უფალი ქმნილა საძოვრად ჩვენდა
 • საოცარი ნათესაობა უფალთან
 • ვინაც სვამს წყაროს ცხოვრებისასა
 • მარტოობით ედრებიან უფალს
 • სწყურინ უფალსა, მაშ, დაარწყულე
 • მარადიული შუქი
 • მოიპოვებდე ღვთისა შვილობას
 • კაცობრიობა უნდა უყვარდეთ
 • ღმერთს უშფოთველად შეჰყურებენ
 • სიბრძნე
 • სარკე სიბრძნისა
 • რაც უფრო ახლოს მიხვალ უფალთან, მით უფრო მეტად შემოვა შენში
 • ქრისტე ყველაფერია
 • უზრუნველობა არს ნეტარება
 • არცა მაღალი, არც უძირო არის უფალი
 • ღმერთს მოიპოვებენ არრას ძიებით
 • ღმერთი უკვე ხედავს, ვიდრე შენ გაიფიქრებ
 • მარტო პურითა ვერ ცოცხლობს კაცი
 • საბოძვარი არ არს უფალი
 • ძეი კაცისა არს უმთავრესი
 • ერთი ვითარცა მეორე
 • ძირითადად ყველაფერი ერთია
 • ბრალი შენ მიგიძღვის
 • ღვთიური წყარო
 • ქრისტე არის ეკლესია და ყველაფერი
 • ძალისხმევა არს საჭირო
 • ძეი არ იღწვის გასამრჯელოსთვის
 • საიდუმლო ქორწინება
 • ჩემთვის იგი არს ღმერთი, რაიც მე მსურინ
 • ადგილი არს თავად შენში
 • მარადიული სიბრძნის სახლი
 • სიდიადე სულისა
 • დრო და მარადისობა
 • ადამიანი თავად ქმნის დროსა
 • ერთფეროვნება
 • ვისაც უფლის ხილვა სურს, იგი უნდა იქმნას ყოველი
 • ვინც ჭეშმარიტად განმღრთობილია
 • ღვთისა ქმნილება არს მართლაც ღმერთში
 • რა ხარ შენ ღმრთისა მიმართ?
 • სინათლე არს ცეცხლში
 • სულიერი კიდობანი და ციური მანანას დოქი
 • სრულქმნილება ღვთით არის
 • სიტყვა ცეცხლსა ჰგავს
 • ღმერთი ქმნილების გარდა
 • ღმერთი არ არის ქმნილი
 • რატომ იშვა ღმერთი
 • უმაღლესი ღირსება
 • მუდამ იგივე
 • * * * (ნუ შეჩერდები,…)
 • * * * (გონებას უხმე,...)
 • * * * (სამყაროს შექმნა წიგნი არს ვრცელი:...)
 • * * * (მიზეზთა გამო არ ხარობს ვარდი,...)
 • * * * (მარადისობა ეს დრო არის…)
 • * * * (ზეცა ეშვება,...)
 • * * * (ადამიანო,...)
 • * * * (როს სიყვარული ჩაისახება,...)
 • * * * (ორი თვალიდან…)
 • * * * (იგი,...)
 • * * * (ოდეს ბრძენკაცი სტოვებს ამ სოფელს,...)
 • * * * (არაფერია ამ ქვეყანაზე ისე დიადი და ფასეული,...)
 • * * * (კეთილშობილო თავისუფლებავ,...)
 • * * * (კაცსა,...)
 • * * * (ქალწულობა არს ღირსეული,...)
 • * * * (არ შეიძლება,...)
 • * * * (მოდი,...)
 • * * * (ცოდვილო,...)
 • * * * (ადამიანო,...)
 • * * * (ვისაც კი ძალუძს თვის თავს შეხედოს,...)
 • * * * (ვაი,...)
 • * * * (ყველაზე დიდი საოცრება მაინც კაცია,...)