კალათა

დეტალურად

„...გადმოცემის თანახმად ჰომეროსი ბრმა იყო. დაბადების ადგილად რამდენიმე იონიის ქალაქს მიიჩნევენ, (საბერძნეთის შვიდი ქალაქი ეცილებოდა ერთმანეთს ჰომეროსის სამშობლოს საპატიო ტიტულს), თუმცა სხვაგვარად მისი ბიოგრაფიული მონაცემები თითქმის არ არსებობს. ზოგიერთი მკვლევარი ეჭვობს, რომ ჰომეროსი შესაძლოა ნამდვილი ადამიანი არ ყოფილიყო და რომ ეს სახელი შესაძლოა რამდენიმე ზეპირი პოეტისთვის მიეკუთვნებინათ, ტრადიციული ეპოსის გადმოცემისთვის. ასევე საკამათოა ილიადისა და ოდისეის ერთ პიროვნებაზე მიკუთვნება. სხვა ზემოთ აღნიშნულ პოემებს კი უფრო გვიანდელ პერიოდს მიაწერენ.“
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • I. ათინას გამოცხადება
 • II. საფიხვნოზე
 • III. სტუმრობა ნესტორთან
 • IV. მენელაოსი და ელენე
 • V. კალიფსოს მღვიმეში
 • VI. თმამშვენიერი ნავზიკაე
 • VII. ალკინოეს სასახლეში
 • VIII. ასპარეზობანი
 • IX. გულმხეცი პოლიფემე
 • X. გრძნეული ცირცე
 • XI. შავეთის აჩრდილები
 • XII. სცილასა და ქარიბდას შორის
 • XIII. მშობლიური ითაკის ნაპირზე
 • XIV. ევმეოსის ქოხი
 • XV. ტელემაქეს დაბრუნება
 • XVI. მამა-შვილის შეყრა
 • XVII. ქალაქისაკენ
 • XVIII. მათხოვრების მუშტი-კრივი
 • XIX. ევრიკლეამ იცნო ოდისევსი
 • XX. ბრძოლის წინ
 • XXI. დიდი მშვილდ-ისარი
 • XXII. სასიძოთა შემუსვრა
 • XXIII. ოდისევსი და პენელოპე
 • XXIV. ზავი
 • სქოლიო