კალათა

დეტალურად

გილგამეშის ეპოსი მსოფლიოს კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს და სამყაროში ერთ-ერთი უძველესი ლიტერატურის ნიმუშია. წიგნი მოგვითხრობს ურუქის მეხუთე მეფის - გილგამეშის და მისი მტრის - ენქიდუს შესახებ.აქადურიდან და შუმერულიდან თარგმნა და შესავალი დაურთო ზურაბ კიკნაძემ.
 • ქალაქი
 • ისტორია
 • გალავნიანი ურუქი და მისი მეფენი
 • გილგამეში
 • ენქიდუ
 • იშთარი
 • მაძიებელი გმირი
 • უკუქცევა
 • გილგამეშიანი
  • დაფა პირველი
  • დაფა მეორე
  • დაფა მესამე
  • დაფა მეოთხე
  • დაფა მეხუთე
  • დაფა მეექვსე
  • დაფა მეშვიდე
  • დაფა მერვე
  • დაფა მეცხრე
  • დაფა მეათე
  • დაფა მეთერთმეტე
 • შუმერული თქმულებები გილგამეშზე
  • ინანა, გილგამეში და ალვის ხე
  • ლაშქრობა კედარის ტყისკენ
  • გილგამეში და აგა
  • გილგამეშის სიკვდილი
 • სქოლიო