კალათა

დეტალურად

ივანე ამირხანაშვილის წიგნში თავმოყრილია ავტორის მიერ ბოლო ათი წლის განმავლობაში შექმნილი კრიტიკული ეტიუდები და ლიტერატურული წერილები, რომლებშიც განხილულია თანამედროვე მწერლობის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ისეთ თემებს, როგორებიცაა ქართული პროზა და პოეზია, ავტორი და ტექსტი, წიგნი და მკითხველი, ლიტერატურა და საზოგადოება. სხვადასხვა თაობის მწერალთა შემოქმედების ანალიზის მეშვეობით ნაჩვენებია ქართული მწერლობის თანამედროვე კონტურები და ფასეულობითი თვალსაწიერი.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • დრო – კრიტიკოსი
 • Noli me legere
 • არა ჰქმნა თავისა შენისაგან ლექსი
 • ისევ წიგნის შესახებ
 • ქართული მწერლობა მსოფლიო ლიტერატურულ რუკაზე
 • შენიშვნები თემაზე „გალაკტიონი და სიმბოლიზმი“
 • როგორც ყოველთვის, როგორც დღეს…
 • ჯანყი საკუთარი თავის წინააღმდეგ
 • განახლებადი მუდმივი
 • ტკივილი და უსასრულობა
 • განსხვავებული პოეტური მდგომარეობა
 • არტეფაქტები ხმაურისა და პროტესტის მოტივებიდან
 • საგნები და ფორმები
 • მეტალის პეპელა აბსტრაქციის ნამსხვრევებში
 • დაკარგული ავტორის ძიებაში
 • სინტაქსური სპექტაკლების ოსტატი
 • დაკარგული მთლიანობის ძიებაში
 • დაბრუნება
 • ცხოვრება, იდეა, გრძნობა
 • ქალაქური ტექსტი და მკითხველები
 • მისტიკური დეტექტივი
 • ადვილი წიგნები
 • ბარიერთან – ვაჟკაცობა თუ სისულელე?
 • სიცოცხლე როგორც ნამდვილობა
 • როცა გართმევენ, ყველაზე მეტად მაშინ გაქვს
 • იდეა და სინამდვილე
 • ძეგლი ნანგრევებს შორის
 • პროცესი როგორც პროცესი
 • თავისუფლების საიდუმლო
 • ყველაზე მეტაფიზიკური რომანი
 • რა გადაარჩენს ქართულ ენას?
 • ვესტერნიზაციის ცხადი სიზმრები