კალათა

დეტალურად

წიგნი შეიცავს ლიტერატურის თეორიის აქტუალურ საკითხებზე დაწერილ სტატიებს, ძველი და თანამედროვე მწერლობის ნიმუშთა კრიტიკულ ანალიზს. მთავარი ყურადღება ეთმობა მწერლური ოსტატობის საკითხებს, მხატვრული ტექსტების მნიშვნელობის საიდუმლოთა კვლევა-ძიებას.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობის მაგიერ
 • ანტიმიმესისის იდეოლოგია
 • რა არის „სდვიგოლოგია“?
 • ტექსტი და ქვეტექსტი
 • შედარება.
 • ალუზია.
 • ზ მ ა.
 • სიტყვის პოლისემია.
 • ციტირება (ინტერტექსტუალობა).
 • შინაგანი თემა.
 • ანთროპონიმთა პოლისემია.
 • რითმა როგორც არგუმენტი
 • უდეტრები რითმად
 • გზამკვლევი ჰაგიოგრაფიის სანახებისაკენ
 • რატომ არ იხსენიება რუსთაველი მატიანეში?
 • „სიბრძნე სიცრუისას“ მისტიფიკაციები
 • პირველი ქართული დეტექტივი
 • ტრადიციული ფაბულა – ახალი შინაარსი
 • რად განურისხდა ლეონი რუქას?
 • როსტომ ერისთავის ორი გალექსილი ეპისტოლე
 • ილიას ბედისწერა
 • დაღლილი სტრიქონი
 • „ვნებიანი მწუხარება... მოწყურება სიდიადის“
 • ორი „დათუნა გოცირიძე“
 • ბარბარე ჯორჯაძის პიკარო
 • ხელოვნება და ხელოვანი გალაკტიონის ადრეულ შემოქმედებაში
 • აკაკის ლანდი
 • ცხოვრება პოეზიით და ცხოვრება პოეზიაში
 • ლადო ასათიანის გალექსილი ეპისტოლეები
 • უცნაური მოთხრობა
 • ოთარ ჭილაძის „ჩანაწერები“
 • „კაცი რიგითი“ მუხრან მაჭავარიანის შემოქმედებაში
 • ის ჩვენ ყოველთვის მოგვცემს წყნარ სადგურს
 • იასამანი ტაძარში
 • შეშფოთებიდან სასოწარკვეთილებამდე
 • პასუხი... 80 წლის შემდეგ
 • „განზომილების“ საიდუმლოებანი
 • წინათქმანი, ბოლოთქმანი და ერთიც შუათქმა
 • ესპანური ეპიგრამები
 • რეპორტაჟი პერსონაჟის ცნობიერებიდან
 • დეკონსტრუქცია – კლასიკის ახლებურად წაკითხვისათვის
 • „პიროვნება, რომელიც აზროვნებს, შეუძლებელია დაიმონოთ“
 • მწერლური გამოძიებანი
 • იშვიათი ბედის თხზულება
 • რედაქტორის წინათქმა
 • ნიჭის სიმპტომი
 • ამ წიგნის ავტორის მოკლე დახასიათება, საბუთებით განმტკიცებული
 • ლუკას & ნიკას თავგადასავლები
 • ბავშვობაწართმეული თაობა
 • წიგნი-აღსარება
 • ჯოჯოხეთგამოვლილი ქალბატონის მოგონებანი
 • მამა. შვილი. სიღატაკე
 • მარგინალიები შოთა იათაშვილის ლექსებისთვის
 • კიჩი თუ კიჩის პაროდია?
 • მარგინალია ლაშა ბრეგვაძის ლექსებისთვის
 • სულიერებისა და „შავი პიარის“ გამო
 • „ქართული მწერლობა“ – მესამედ
 • წინათქმა
 • წინათქმა
 • ბოლოსიტყვაობის მაგიერ, რამაც ბოლომდე უნდა მოჰფინოს ნათელი ამ წიგნის სახელწოდებას
 • სქოლიო