კალათა

დეტალურად

ლიტერატურული (გამო)ძიებანი

ლევან ბრეგაძე

გამომცემლობა არტანუჯი

კრიტიკა ესეისტიკა

წიგნი შეიცავს ლიტერატურის თეორიის აქტუალურ საკითხებზე დაწერილ სტატიებს, ძველი და თანამედროვე მწერლობის ნიმუშთა კრიტიკულ ანალიზს. მთავარი ყურადღება ეთმობა მწერლური ოსტატობის საკითხებს, მხატვრული ტექსტების მნიშვნელობის საიდუმლოთა კვლევა-ძიებას.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობის მაგიერ
 • ანტიმიმესისის იდეოლოგია
 • რა არის „სდვიგოლოგია“?
 • ტექსტი და ქვეტექსტი
 • შედარება.
 • ალუზია.
 • ზ მ ა.
 • სიტყვის პოლისემია.
 • ციტირება (ინტერტექსტუალობა).
 • შინაგანი თემა.
 • ანთროპონიმთა პოლისემია.
 • რითმა როგორც არგუმენტი
 • უდეტრები რითმად
 • გზამკვლევი ჰაგიოგრაფიის სანახებისაკენ
 • რატომ არ იხსენიება რუსთაველი მატიანეში?
 • „სიბრძნე სიცრუისას“ მისტიფიკაციები
 • პირველი ქართული დეტექტივი
 • ტრადიციული ფაბულა – ახალი შინაარსი
 • რად განურისხდა ლეონი რუქას?
 • როსტომ ერისთავის ორი გალექსილი ეპისტოლე
 • ილიას ბედისწერა
 • დაღლილი სტრიქონი
 • „ვნებიანი მწუხარება... მოწყურება სიდიადის“
 • ორი „დათუნა გოცირიძე“
 • ბარბარე ჯორჯაძის პიკარო
 • ხელოვნება და ხელოვანი გალაკტიონის ადრეულ შემოქმედებაში
 • აკაკის ლანდი
 • ცხოვრება პოეზიით და ცხოვრება პოეზიაში
 • ლადო ასათიანის გალექსილი ეპისტოლეები
 • უცნაური მოთხრობა
 • ოთარ ჭილაძის „ჩანაწერები“
 • „კაცი რიგითი“ მუხრან მაჭავარიანის შემოქმედებაში
 • ის ჩვენ ყოველთვის მოგვცემს წყნარ სადგურს
 • იასამანი ტაძარში
 • შეშფოთებიდან სასოწარკვეთილებამდე
 • პასუხი... 80 წლის შემდეგ
 • „განზომილების“ საიდუმლოებანი
 • წინათქმანი, ბოლოთქმანი და ერთიც შუათქმა
 • ესპანური ეპიგრამები
 • რეპორტაჟი პერსონაჟის ცნობიერებიდან
 • დეკონსტრუქცია – კლასიკის ახლებურად წაკითხვისათვის
 • „პიროვნება, რომელიც აზროვნებს, შეუძლებელია დაიმონოთ“
 • მწერლური გამოძიებანი
 • იშვიათი ბედის თხზულება
 • რედაქტორის წინათქმა
 • ნიჭის სიმპტომი
 • ამ წიგნის ავტორის მოკლე დახასიათება, საბუთებით განმტკიცებული
 • ლუკას & ნიკას თავგადასავლები
 • ბავშვობაწართმეული თაობა
 • წიგნი-აღსარება
 • ჯოჯოხეთგამოვლილი ქალბატონის მოგონებანი
 • მამა. შვილი. სიღატაკე
 • მარგინალიები შოთა იათაშვილის ლექსებისთვის
 • კიჩი თუ კიჩის პაროდია?
 • მარგინალია ლაშა ბრეგვაძის ლექსებისთვის
 • სულიერებისა და „შავი პიარის“ გამო
 • „ქართული მწერლობა“ – მესამედ
 • წინათქმა
 • წინათქმა
 • ბოლოსიტყვაობის მაგიერ, რამაც ბოლომდე უნდა მოჰფინოს ნათელი ამ წიგნის სახელწოდებას
 • სქოლიო