კალათა

დეტალურად

თანამდეროვე ქართული ლიტერატურის კლასიკოსის, რუსთაველის პრემიის ლაურეატის, რევაზ მიშველაძის შემოქმედება კარგახანია მსოფლიო ლიტერატურის ორგანულ ნაწილად იქცა. „საქართველოს მაცნე“ გამოსცემს პროზის დიდოსტატის რევაზ მიშველაძის რჩეულ თხზულებათა ოცდახუთტომეულს. მკითხველი ამ ტომების წაკითხვისას ადვილად დარწმუნდება, რომ მწერლის ჟანრულად უაღრესად მდიდარ ნაწერებში ჩანს არა მარტო საქართველოს პრობლემები, არამედ ქართული სარკმლიდან დანახული მსოფლიოც.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ბირჟა
 • დედა
 • მხვრინავნი
 • ცხენოსანი
 • ჩიტების დარდი
 • წავა?
 • ფეხბურთელი
 • კვალი
 • საქართველოსთვის, ბატონო, საქართველოსთვის
 • რადიომონოლოგი
 • „თქვენს შორის მშვიდი დარჩა ვინმე?“
 • საუბარი ჭადრების ჩრდილში
 • კაცნი
 • სიკეთე
 • ამბერკი
 • მსაჯი
 • მარტვილი
 • დავითი
 • სიტყვა
 • მეშარვლე
 • ბიძგი
 • თიხის ერთი ფირფიტა
 • მარტო
 • ექიმი
 • ბებერი
 • მეთოკე
 • დოღი
 • აბესალომ
 • შემთხვევა
 • მოსე
 • მე ვარ...
 • აეროდრომი აღარ არის
 • ქორეოგრაფი
 • ცხენი
 • პატრონი
 • უსაფლავო კაცი
 • ჟინი
 • სიკვდილი
 • ზელიმხანი
 • ვინ დამეძებს...
 • დღე პირველი
 • ილაჯი