კალათა

დეტალურად

„ქარჩხაძის გამომცემლობა“ წარმოგიდგენთ ახალ ლიტერატურულ ალმანახს „ჯემალ ქარჩხაძის ფორუმი“. პირველი ნომერი მთლიანად მიძღვნილია მწერალ ჯემალ ქარჩხაძის შემოქმედებისადმი, გამოქვეყნებულია როგორც ცალკეული სტატიები მწერლის შესახებ, ასევე ქარჩხაძის აქამდე უცნობი ტექსტები. თუმცა შემდეგ გამოცემებში არ ვაპირებთ შემოვიფარგლოთ მხოლოდ ერთი მწერლით, და შემოგთავაზებთ როგორც ლიტერატურის გარშემო არსებულ ინტერდისციპლინარული კვლევების მასალებს, ასევე სხვადასხვა მხატვრულ თუ არამხატვრულ ტექსტებს, როგორიცაა საარქივო ჩანაწერები, დოკუმენტური პროზა და სხვა.
 • ლევან ბრეგაძე
  • „განზომილების“ საიდუმლოებანი
 • თათია ჩოკორაია
  • ჯემალ ქარჩხაძის ზღაპრები
 • მაია ჯალიაშვილი
  • თხრობის პოეტიკა (ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობის, „ანტონიო და დავითის“, მიხედვით)
 • ინგა მილორავა
  • ტირანიის ზნეობრივი კონვულსიები ჯემალ ქარჩხაძის მხატვრულ ტექსტში (ჯემალ ქარჩხაძის „იუპიტერის სინანული“)
 • შუქია აფრიდონიძე
  • ჯემალ ქარჩხაძის ენობრივი წიაღი
 • ჯემალ ქარჩხაძე
  • სახელი მისი იაკობ (და არა ღუტუ)
  • სახელად ერქვა იაკობი (და არა ღუტუ)
 • ლევან ბრეგაძე
  • რამდენიმე მოსაზრება ჯემალ ქარჩხაძის დაუმთავრებელი მოთხრობის გამო
 • ჯემალ ქარჩხაძე
  • განზომილება. თავი მეოთხე