კალათა

დეტალურად

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი ქართულ პოლიტიკურ და აკადემიურ სივრცეს სთავაზობს საქართველოს უახლესი პოლიტიკური ისტორიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფრაგმენტის (1987-2003 წწ) ანალიზს. ნაშრომის 4 თავში განხილულია, თუ როგორ და რატომ დაიწყო ეროვნული თვითგამორკვევის მოძრაობასთან ერთად აღმოცენებული მძლავრი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა, როგორი გაგრძელება ჰპოვა მან ახალი ქართული სახელმწიფოს კონსოლიდაციის პირობებში და რამ გამოიწვია მისი დასუსტება. რატომ ვერ შედგა მწვანეთა პარტია საქართველოში? რატომ მოხვდა პოლიტიკური სივრცის მხოლოდ მარგინალურ ფლანგზე პარტია, რომელსაც თავიდან ჰქონდა საკმარისი ადამიანური რესურსიც და იდეებიც, რომ გადაქცეულიყო არა მხოლოდ კლასიკურ ოპოზიციად, ანდა თუნდაც არასაპარლამენტო, მაგრამ აქტიურ პარტიად, რომელიც საზოგადოებას ეკოლოგიურად ინოვაციურ ხედვებს შესთავაზებდა?
 • წინასიტყვაობა (ნინო ლეჟავა)
 • თავი I: შესავალი (თამარ პატარაია)
  • 1. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის და მწვანეთა პარტიის იდეოლოგიური საფუძვლების შექმნა
  • 2. მწვანეთა მოძრაობა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და მწვანეთა მოძრაობის თავისებურებები საქართველოში (1987-1992)
  • 3. წვანეთა პარტიის იდეოლოგიური საფუძვლები
  • 4. დასკვნა
 • თავი II: 1987-1992 (ნინო ბექიშვილი)
 • თავი III: 1992-1995 (დავით კოპალიანი)
 • თავი IV: 1995-2003 (ირაკლი აბსანძე, დავით კოპალიანი)
 • თავი V: ტექნოკრატია, ეკოლოგია, პოეზია (ნაირა გელაშვილი)
 • დანართი: დოკუმენტები
  • სვანეთის მკვიდრ ც. გულედანის წერილი რუსთაველის საზოგადოებას ხუდონჰესის მშენებლობასთან დააკავშირებით, 6.11.1988
  • მწვანეთა ცენტრალური ოფისის საორიენტაციო სტრუქტურის სქემები, ხელით შესრულებული, დაუთარიღებელი
  • საქართველოს მწვანეების ძირითადი პრინციპები, მიღებული 1991 წლის მე-2 კონგრესზე
  • საქართველოს მწვანეთა მე-4 კონგრესის რეზოლუცია.1992
  • საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის წესდება, 1995
  • საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში მოწვეული სამეცნიერო სესიის წერილი ეროვნული პარკების შექმნის შესახებ, 1993
  • „კავკასიური სახლი – რიტორიკული ფორმულა თუ რეალისტური მიზანი”, რახმან ბადალოვი, 1990
  • სხდომის ოქმი, საქართველოს კონსტიტუციის პროექტში მწვანეთა დამატეტებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ, დაუთარიღებელი
  • მწვანეთა ცენტრალური საბჭოს წერილი ედუარდ შევარდნაძეს   საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ
  • მწვანეთა პარტიის მიმართვა ცესკოს, ედუარდ შევარდნაძის წარდგენა პრეზიდენტად. 8.09.1995
  • საქართველოს მოქალაქეთა კავშირის მიმართვა ცესკოს, ედუარდ შევარდნაძის წარდგენა პრეზიდენტად. 7.09.1995
  • საქართველოს მწვანეთა განცხადება თურქული რესპუბლიკის მიერ განზრახული ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის შესახებ ჭოროხის აუზში. 9.07.1997
  • ნინო ჩხობაძის წერილობითი განცხადება გია გაჩეჩილაძის სახელზე. 29.10.1999
  • მწვანეთა პარტიის წევრის ნ. ჩხობაძის განცხადება
  • საქართველოს მწვანეთა ცენტრალური საბჭოს 1999 წლის 8 ნოემბრის შეხვედრის ოქმი
  • საქართველოს მწვანეთა ცენტრალური საბჭოს 1999 წლის 16 ნოემბრის შეხვედრის ოქმი
 • პირთა საძიებელი
 • გამოყენებული საარქივო დოკუმენტაციის ნუსხა
 • ავტორების შესახებ
 • HEINRICH BÖLL STIFTUNG. SOUTH CAUCASUS
 • სქოლიო