კალათა

დეტალურად

ტომში შესულია ავტორის ლიტერატურული, კრიტიკული წერლები და სხვ. პუბლიკაციები. თანამდეროვე ქართული ლიტერატურის კლასიკოსის, რუსთაველის პრემიის ლაურეატის, რევაზ მიშველაძის შემოქმედება კარგახანია მსოფლიო ლიტერატურის ორგანულ ნაწილად იქცა. „საქართველოს მაცნე“ გამოსცემს პროზის დიდოსტატის რევაზ მიშველაძის რჩეულ თხზულებათა ოცდახუთტომეულს. მკითხველი ამ ტომების წაკითხვისას ადვილად დარწმუნდება, რომ მწერლის ჟანრულად უაღრესად მდიდარ ნაწერებში ჩანს არა მარტო საქართველოს პრობლემები, არამედ ქართული სარკმლიდან დანახული მსოფლიოც.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • დღეს...
 • სიკეთისა და სინანულის საწყაო
 • ერთი ექსპერიმენტის სიმრუდენი
 • „მეც შენი ერთი მეციხოვნე ვარ“
 • „აჰა, მიიწურა ზამთარი“
 • ახალგაზრდული პოეზია და მოქალაქეობრივი პრობლემატიკა
 • „ცოდვილი“
 • „ცისკრის“ პოეტური მოსავალი
 • ...უბრალოდ წყალთა მღვრევანი
 • პოეზია და „ლიტერატურული საქართველო“
 • „მზე ფოთლებში“
 • რამდენიმე შენიშვნა „...რამდენიმე შენიშვნაზე“
 • ნუ გეშინია, მკითხველო
 • განძი განძთაგანი
 • „არ დაამადლო, პოეტო, ფიქრი...“
 • სიტყვა სხვაა...
 • „ესეც ომია...“
 • ყველამ თავისი ანთოს სანთელი
 • ენთუზიაზმი, თუნდაც „უნაპირო“
 • მედეა კახიძე
 • მიცვალებული სახელოვანი
 • ღადარში გაყუჩული ცეცხლი
 • „შენი მეშინია, დეპეშავ...“
 • ჩურჩულით წასაკითხი ლექსები
 • ვილაპარაკოთ, ვილაპარაკოთ...
 • ერის ბრძენი შვილი
 • უკანასკნელი დიალოგი
 • კრიტიკა და თანამედროვეობა
 • თანამედროვეობა და ლიტერატურის ამოცანები
 • ეპოქის მემატიანე
 • დიდი საქმის შუქ-ჩრდილები
 • „თვალი პატიოსანი“ და მისი ჰორიზონტები
 • მწერლის უპირველესი თვისება
 • ახალბედა მუზათა შორის
 • სქოლიო