კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • გეშინოდეთ გულგრილთა!
 • „ჭინჭრაქას“ ნახვის შემდეგ
 • პროზა თუ დრამატურგია?
 • თვალდახუჭული სიკეთის დრამა
 • გუშინდელნი დღეს
 • განა დრამატურგია ლიტერატურის გერია?
 • შემოდგომის დღე
 • მოლოდინი
 • შეუძლებელი
 • გახლეჩილი გული
 • ხვალინდელი დღისათვის
 • ტელეწარმოდგენების შესახებ
 • როგორ ვუშველოთ ქუთაისის თეატრს
 • სქოლიო