კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ავტორისაგან
 • სქემების ტყვეობაში
 • „ყაბახი“
 • უყურადღებოდ გამოცემული წიგნი
 • ინტელექტუალური ინფანტილიზმის წინააღმდეგ
 • სიცრუე
 • ტრაგიკულთან მიახლოება
 • თარგმანის მაღალი კულტურისათვის
 • ერთი რომანის ავ-კარგი
 • პოეტის ახალი წიგნი
 • დოგმატის ჩარჩოში
 • ამაო გარჯა
 • მოყვარეს პირში უზრახე
 • გმირობის აპოლოგია
 • მითი თუ ისტორია?
 • ისტორია და რომანი (წერილი პირველი)
  • მხოლოდშობილი ამბის ჩრდილი. (“ლაშარელა“)
 • ისტორია და რომანი (წერილი მეორე )
  • დროის უკმარისობის მსხვერპლი (“დიდი ღამე“)
 • ლადო ავალიანის „ახალი ჰორიზონტი“
 • „დილა“ - 1970
 • საქართველო „აღმოსავლურ ცივილიზაციაში“
 • მაცდუნებელი წინასიტყვაობა და უსუსური რომანი
 • პანეგერიკის სიცივე
 • მატიანის კვალდაკვალ
 • რაც არ არის პოეზია
 • რეპლიკა .(ნ. შამანაძის „ფოლკლორული ეტიუდები“)
 • და დამრჩა... სევდა
 • ქართული წიგნის თარგმანისათვის
 • საყურადღებო წიგნი
 • ამ წიგნს ნუ ენდობით
 • კრიტიკა - 79
 • ცოცხალი წარსული
 • რეპლიკა (შალვა პაპუაშვილის თარგმანზე)
 • რინდები თუ ისიხასტები?
 • სოციალური აბულიის წინააღმდეგ
 • მეტი სიზუსტისათვის
 • შედარება
 • სულის ზრდა
  • 1. წინასწარი უწყება
  • 2. დამოკიდებულება კლასიკური ტრიადისადმი
  • 3. ტრიბუნა თუ ჰობი?
  • 4. ირონიული თუ ჰეროიკული
  • 5. შაქარი საშიშია
 • წარსულით წინასწარმეტყველება
 • ქალვაჟიანი
 • სქოლიო