კალათა

დეტალურად

ცხოვრება თემში, რომლის წევრია ჯონასი, იდილიურია. დანიშნული მშობელდედები ბადებენ ახალბავშვებს, რომლებსაც ანაწილებენ შესაფერის ოჯახურ ერთეულებში, თითოეულში – ერთ მამრს და ერთ მდედრს. ყველა მოქალაქეს ჰყავს პარტნიორი და აქვს სამუშაო. კითხვების დასმა აზრად არავის მოსდის. ყველა მორჩილია. თემი არის სამყარო, სადაც არ არსებობს კონფლიქტი, უთანასწორობა, დაპირისპირება, უმუშევრობა, უსამართლობა... და არც არჩევანი. ყველა ერთნაირია. გარდა ჯონასისა. თორმეტიანების ცერემონიაზე თემის თორმეტი წლის წევრები გულმხურვალედ იღებენ მათთვის წინდაწინ დადგენილ ცხოვრებისეულ დანიშნულებებს. ჯონასს კი წილად ხვდა საგანგებო მისია, რომლის შესწავლასაც იწყებს იდუმალ მოხუცთან, გამღებთან. ბიჭი ნელ-ნელა აცნობიერებს, რომ ადამიანს ძალას გრძნობები ჰმატებს, თუმცა, როდესაც მისი ძალმოსილება გამოცდის წინაშე დგება, ანუ როდესაც უნდა სცადოს და საყვარელი ადამიანი გადაარჩინოს, ჯონასი შეიძლება მზად ვერ აღმოჩნდეს. ძალზე ნაადრევია თუ მეტისმეტად დაგვიანებული?
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • რას ფიქრობს Liberteens ამ წიგნზე?
 • ლუის ლოურის „გამღები“ - მსოფლიო გამოხმაურება
 • ყველა ბავშვს, ვისაც ჩვენს მომავალს ვანდობთ
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი
 • შვიდი
 • რვა
 • ცხრა
 • ათი
 • თერთმეტი
 • თორმეტი
 • ცამეტი
 • თოთხმეტი
 • თხუთმეტი
 • თექვსმეტი
 • ჩვიდმეტი
 • თვრამეტი
 • ცხრამეტი
 • ოცი
 • ოცდაერთი
 • ოცდაორი
 • ოცდასამი
 • მოკლე ინფორმაცია ავტორზე
 • სქოლიო