კალათა

დეტალურად

წიგნში შეტანილია სხვადასხვა დროს მოღვაწე ცნობილ მოაზროვნეთა ნაშრომები სრულად ან ნაწყვეტების სახით, რომელიც საგანგებოდ შეირჩა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებისა და მკვლევარების მიერ. მათივე აზრით, ესაა ტექსტები რომლებმაც შექმნეს ის დრო და გარემო, რომელშიც დღეს მსოფლიო საზოგადოება ცხოვრობს.
 • წინათქმა
 • ფრიდრიხ ნიცშე (1844-1900)
  • ასე იტყოდა ზარათუსტრა
   • ნაწილი პირველი: ზარათუსტრას საუბრები – ზარათუსტრას პროლოგი
   • ზარათუსტრას საუბრებიდან. სამი სახეცვლილება
  • მხიარული მეცნიერება
  • კეთილისა და ბოროტის მიღმა (ნაწყვეტები)
 • ზიგმუნდ ფროიდი (1856-1939)
  • კულტურით უკმაყოფილება
 • ჯონ დიუი (1859-1952)
  • გამოცდილება და განათლება
   • თავი პირველი. ტრადიციული განათლება პროგრესული განათლების წინააღმდეგ
   • თავი მეორე. გამოცდილების თეორიის აუცილებლობა
   • თავი მესამე. გამოცდილების კრიტერიუმები
   • თავი მეოთხე. სოციალური კონტროლი
   • თავი მეხუთე. თავისუფლების ბუნება
   • თავი მეექვსე. მიზნის მნიშვნელობა
   • თავი მეშვიდე. განათლების შინაარსის პროგრესული ორგანიზაცია
   • თავი მერვე. გამოცდილება – განათლების საშუალება და მიზანი
  • დიმიტრი უზნაძე (1886-1950)
   • განწყობის ფსიქოლოგია
    • განწყობა
    • ფიქსირებული განწყობა
    • განწყობის ზოგადი ფსიქოლოგიისათვის
    • განწყობის დიფერენციული ფსიქოლოგიისათვის
    • განწყობა პათოლოგიურ შემთხვევებში
    • ადამიანის ქცევის ფორმები
    • ქცევის ფორმები
    • ფსიქოლოგია და პედაგოგიკა
   • ომის ფილოსოფია
    • სიკვდილი როგორც ბოროტება
    • მეტაფიზიკური სიკვდილი არ არის ბოროტება
    • ვლადიმერ სოლოვიოვის ომის ფილოსოფია
    • ცხოვრების აზრი
    • პიროვნება და ცხოვრების აზრი
    • ერი, როგორც ცხოვრების აზრის სუბიექტი
    • ომის პრობლემა
    • ერი, როგორც ცხოვრების აზრის სუბიექტი
   • ფრიდრიხ აუგუსტ ფონ ჰაიეკი (1899-1992)
    • გზა ბატონყმობისკენ
     • შესავალი
     • დაგეგმვა და ძალაუფლება
     • საფრთხის წინაპირობა
     • დაგეგმვის ლიბერალური გზა
     • უდიდესი უტოპია
     • რატომ ექცევა სათავეში ყველაზე უარესი?
     • დაგეგმვა კანონის უზენაესობის საპირისპიროდ
     • არის კი დაგეგმვა „გარდაუვალი“?
     • შესაძლებელია, რომ დაგეგმვამ გაგვათავისუფლოს საზრუნავისგან?
     • უსაფრთხოების ორი სახესხვაობა
     • უკეთესი სამყაროსკენ
    • კონრად ზაქარიას ლორენცი (1903-1989)
     • ცივილიზებული კაცობრიობის რვა მომაკვდინებელი ცოდვა
      • ოპტიმისტური წინასიტყვაობა
      • თავი პირველი- ცოცხალ სისტემათა სტრუქტურული თავისებურებანი და ფუნქციური დარღვევები
      • თავი მეორე - ჭარბი მოსახლეობა
      • თავი მესამე - სასიცოცხლო სივრცის გაჩანაგება
      • თავი მეოთხე - შეჯიბრი საკუთარ თავთან
      • თავი მეხუთე - გრძნობის გაცივება
      • თავი მეექვსე - გენეტიკური რღვევა
      • თავი მეშვიდე - ტრადიციისაგან მოწყვეტა
      • თავი მერვე - ინდოქტრინაცია
      • თავი მეცხრე - ბირთვული იარაღი
      • თავი მეათე - შეჯამება
     • სქოლიო