კალათა

დეტალურად

ვიკონტი დე ბრაჟელონი ანუ ათი წლის შემდეგ. წიგნი I

ალექსანდრე დიუმა

გამომცემლობა პალიტრა L

მთარგმნელი აკაკი ბრეგაძე

რომანი

თარგმანი ფრანგულიდან

სერია ჩემი რჩეული მსოფლიო

რომანი „ვიკონტი დე ბრაჟელონი ანუ ათი წლის შემდეგ“ – გაგრძელებაა ალექსანდრე დიუმას რომანებისა – „სამი მუშკეტერი“ და „ოცი წლის შემდეგ“.
 • I. წერილი
 • II. შიკრიკი
 • III. პაემანი
 • IV. მამა-შვილი
 • V. აქ ლაპარაკია კროპოლიზე, კროპოლზე და დიდ აუღიარებელ მხატვარზე
 • VI. უცნობი
 • VII. პარი
 • VIII. როგორი იყო ოცდაორი წლის მისი უდიდებულესობა ლუი მეთოთხმეტე
 • IX. აქ „მედიჩების სასტუმროს“ უცნობი მდგმური თავის ვინაობას ამხელს
 • X. კარდინალ მაზარინის არითმეტიკა
 • XI. კარდინალ მაზარინის პოლიტიკა
 • XII. მეფე და ლეიტენანტი
 • XIII. მარია მანჩინი
 • XIV. მეფესა და ლეიტენანტს კარგი მეხსიერება აქვთ
 • XV. განდევნილი
 • XVI. REMEMBER!
 • XVII. არამისს ეძებენ, მაგრამ მხოლოდ ბაზენს პოულობენ
 • XVIII. დ’არტანიანი ეძებს პორთოსს, მაგრამ მხოლოდ მუშკეტონს პოულობს
 • XIX. რის გაკეთებას აპირებდა დ’არტანიანი პარიზში
 • XX. ლომბარდის ქუჩაზე დუქან „ოქროს ქვასანაყში“ დ’არტანიანის იდეის განსახორციელებლად იქმნება კომპანია
 • XXI. დ’არტანიანი სამოგზაუროდ ემზადება სავაჭრო სახლ „პლანშე და K0“-ის საქმეებთან დაკავშირებით
 • XXII. დ’არტანიანი სავაჭრო სახლ „პლანშე და K0“-ის საქმეთა მოსაგვარებლად მოგზაურობს
 • XXIII. ავტორი იძულებულია, ცოტათი ისტორიას გადახედოს
 • XXIV. განძი
 • XXV. ჭაობი
 • XXVI. გული და გონება
 • XXVII. მეორე დღეს
 • XXVIII. კონტრაბანდა
 • XXIX. დ’არტანიანს შიში ეპარება, რომ მისი და პლანშეს ფული წყალში გადაიყარა
 • XXX. „პლანშე და K0“-ის აქციების ფასი მაღლა იწევს
 • XXXI. მონკის სახე მკაფიოდ იკვეთება
 • XXXII. ათოსი და დ’არტანიანი ისევ ხვდებიან ერთმანეთს სასტუმრო „ირმის რქაში“
 • XXXIII. აუდიენცია
 • XXXIV. სიმდიდრე დ’არტანიანს თავგზას ურევს
 • XXXV. არხზე
 • XXXVI. რა ჯადოქრობით გამოადნო დ’არტანიანმა ყუთიდან კოტეჯი
 • XXXVII. როგორ მოაწესრიგა დ’არტანიანმა საზოგადოებრივი პასივი, ვიდრე თავის აქტივს შექმნიდა
 • XXXVIII. აქ ცხადი ხდება, რომ ფრანგმა მედუქნემ უკვე მოასწრო თავისი სახელის აღდგენა მეჩვიდმეტე საუკუნეში
 • XXXIX. მაზარინის თამაში
 • XL. სახელმწიფო საქმე
 • XLI. გრაფის მონათხრობი
 • XLII. მაზარინი ფულიფანტია
 • XLIII. გენო
 • XLIV. კოლბერი
 • XLV. პატიოსანი კაცის აღსარება
 • XLVI. ნაჩუქრობის ბარათი
 • XLVII. როგორ ურჩიეს ლუი მეთოთხმეტეს: ანა ავსტრიელმა სხვა და ბ-ნმა ფუკემ სრულიად სხვა რამ
 • XLVIII. სულთმობრძაობა
 • სქოლიო