კალათა

დეტალურად

ჟურნალი „მასწავლებელი“ და ინტერნეტგაზეთი „Mastsavlebeli.ge“ წარმოგიდგენთ „მასწავლებლის წიგნს“, რომლის გამოცემა ყოველწლიური გახდება და რომელშიც გავაერთიანებთ წლის განმავლობაში გამოქვეყნებულ საუკეთესო სტატიებს. პირველ კრებულში ჩვენი სამი ავტორის პუბლიკაციები შევიტანეთ, რომლებიც ქართულ ენაზეა შექმნილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა მეთოდი თუ სიტუაცია ზედმიწევნით არის მორგებული ქართულ რეალობას და არ წარმოადგენს მხოლოდ თეორიულ მსჯელობასა თუ ანალიზს. იმედი გვაქვს, ჩვენი კრებული მნიშვნელოვან დახმარებას გაგიწევთ სასკოლო პრაქტიკის გაუმჯობესებაში, უკეთესი სასწავლო გარემოს შექმნასა და პროფესიულ განვითარებაში, რაც საბოლოოდ მოსწავლეთა შედეგებზე აისახება.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მარინე ჯაფარიძე
  • მასმოსწავლეთა „ცუდი ქცევის“ ფსიქოლოგიური მოტივები, პრევენცია, მართვა
  • ძალაუფლებისმოყვარე და შურისმაძიებელი მოსწავლის ქცევის მახასიათებლები
  • პატროკონფრონტაციის სიტუაციაში ჩარევის წესები
  • როგორ დავეხმაროთ მოსწავლეებს კომუნიკაციური კომპეტენტურობის ამაღლებაში
 • მაია ფირჩხაძე
  • სააზროვნო პროცესების ხარისხი, ინდივიდუალური თავისებურებები და სასკოლო პრაქტიკა
  • ცოდნის ფორმირება, იდეათა მოწესრიგება და სასკოლო პრაქტიკა
  • გაკვეთილისადმი ანალიზური მიდგომები - სასწავლო პროცესის უმნიშვნელოვანესი დეტალი
  • ცნების შინაარსში წვდომის პროცედურები ინდუქციური და დედუქციური სწავლებისას
  • სასწავლო პროცესი და ინტუიციური და დისკურსიული აზროვნება
  • ქსელური ჩანაწერების გაკეთების ტექნოლოგიები
  • საშინაო დავალება და პრაქტიკა - სასწავლო პროცესის ორი მნიშვნელოვანი მეთოდი
  • ინტერვიუს ტექნოლოგია და ცოდნის აგების პროცედურები
  • კოლაბორაციული სწავლების თეორიული და პრაქტიკული საკითხები და „მსოფლიო კაფე“
  • ფასილიტაციის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები
  • პედაგოგიური ექსპერიმენტი და სასწავლო პროცესი
 • მანანა ბოჭორიშვილი
  • გაკვეთილის სათაური
  • დასწავლის კანონები და ედვარდ ლი თორნდაიკის თეორია
  • კრეატიულობის ინვესტიციის თეორია: იყიდე იაფად, გაყიდე ძვირად
  • გაკვეთილის პროცესის წარმართვაში მოსწავლეთა მონაწილეობის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები
  • ეფექტური კომუნიკაცია საკლასო ოთახში, ანუ გზავნილების პედაგოგიკა
  • როგორ შევადგინოთ საგანმანათლებლო პროექტი _ გზამკვლევი მასწავლებლებს
  • ქეისებით სწავლება
  • კითხვების დასმა და პასუხზე ეფექტური რეაგირება დისკუსიისას
  • ტესტური დავალების ტიპები და პედაგოგიური ტესტის შექმნის მნიშვნელოვანი პროცედურები
  • მასწავლებელი - სასწავლო მასალის, რესურსისა და აქტივობის ავტორი
  • ტექსტის გააზრების არალინგვისტური ხერხები და წიგნიერება