კალათა

დეტალურად

„ჟოზეფ ფუშე“ შტეფან ცვაიგის ერთ-ერთი საუკეთესო ესეა. იგი საინტერესოა არა მხოლოდ როგორც ბიოგრაფიული რომანი, რომელშიც ავტორმა წესი აუგო უპრინციპო პოლიტიკოსსა და კარიერისტს, არამედ როგორც საფრანგეთის ისტორიის ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდის გაცოცხლების მხატვრულ-დოკუმენტური ცდაც.
 • ჟოზეფ ფუშე – ქამელეონი პოლიტიკოსი
 • წინასიტყვაობა
 • თავი პირველი. აღზევება. 1759-1793
 • თავი მეორე. Mitrailleur de Lyon. 1793
 • თავი მესამე. ბრძოლა რობესპიერთან. (1794)
 • თავი მეოთხე. დირექტორიისა და კონსულატის მინისტრი. 1799–1802
 • თავი მეხუთე. იმპერატორის მინისტრი. 1804-1811
 • თავი მეექვსე. ბრძოლა იმპერატორის წინააღმდეგ. 1810
 • თავი მეშვიდე. ნაძალადევი ინტერმეცო. 1810-1815
 • თავი მერვე. უკანასკნელი ბრძოლა ნაპოლეონთან. 1815 –„ასი დღე“
 • თავი მეცხრე. დამხობა და გადაგება
 • სქოლიო