კალათა

დეტალურად

ზაფხულის ცხელი დღე იდგა, როდესაც ძლევამოსილი ფრანგი მხედართმთავარი ნაპოლეონ ბონაპარტი ეგვიპტის დედაქალაქში ჩავიდა. მასთან მისული მამლუქი შეიხები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ დამპყრობლის კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად. ერთ-ერთმა მათგანმა ნაპოლეონს მართლაც ჩინებული საჩუქარი - თვრამეტი წლის მამლუქი მიართვა თავისი ბედაურითურთ. ნაპოლეონს მოსწონებია საზრიანი ჭაბუკი და მალე პირად მცველადაც დაუნიშნავს. სწორედ ასე აღმოჩენილა ახალგაზრდა რუსტამი სახელგანთქმული ფრანგი იმპერატორის სამსახურში...
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • წინასიტყვაობა
  • თავი პირველი
  • თავი მეორე
  • თავი მესამე
  • თავი მეოთხე
  • თავი მეხუთე
  • მთარგმნელთა შესახებ
  • სქოლიო