კალათა

დეტალურად

მითრიდატე (ნაწილი პირველი)

ლევან გოთუა

გამომცემლობა პალიტრა L

რომანი

სერია ჩემი რჩეული

ლევან გოთუას ისტორიული რომანი (ნაწილი პირველი. ორ ნაწილად).
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • 1. შავი ნავი
 • 2. თავგაპობილი და სახეგაბზარული
 • 3. მითრას კარი
 • 4. სულთა დალაობა
 • 5. პირველი შეყრა
 • 6. მატიანე სპერისაი
 • 7. არსიანული ზრახვები
 • 8. ლაჟვარდიონი
 • 9. დედამძუძე და უძუძო დედა
 • 10. ჰეას ქვეყანაში
 • 11. გზა ოცნებისა და პაექრობისა
 • 12. ჯუმათურა
 • 13. პალიასტომის სიზმარ-ცხადი
 • 14. ფიქრიანი რიონი
 • 15. ციხე-გოჯის საფარველში
 • 16. მისრაულა – გოდოლი მოგვთა
 • 17. კუპრა-გალავნის თარგი
 • 18. ნისლა ილორი და ძე ილორისა
 • 19. ღოჯის ნიშანი
 • 20. სისხლიანი სპეროზა
 • 21. «უხრიკ-მახრიკი»