კალათა

დეტალურად

ძველი კოლხეთი და გარე სამყარო

თემურ თოდუა

გამომცემლობა თსუ გამომცემლობა

ისტორია

ნაშრომში წარმოდგენილია კოლხეთისა და პონტოს სამეფოს, აგრეთვე რომაულ-ბიზანტიურ სამყაროსთან დასავლეთ საქართველოს მრავალმხრივ ურთიერთობათა პერიპეტიები. განხილულია კოლხეთისა და პონტოს სამეფოს პოლიტიკურ ურთიერთობათა გენეზისი, მითრიდატე ევპატორის აგრესია კოლხეთში, ამ აქციისადმი კოლხთა რეაგირების საკითხები; ნაჩვენებია რომისა და ბიზანტიის პონტო-კავკასიის თავდაცვითი სისტემების ფორმირების ეტაპები, მისი ხასიათი და დანიშნულება, კოლხეთის რომაული და ადგილობრივი დასახლებების სტატუსი, კოლხეთში რომაულ-ბიზანტიური ნაწარმის გავრცელების გზები და ქრონოლოგიური ჯგუფები, კოლხეთის როლი და მნიშვნელობა რომაულ-ბიზანტიური სამყაროს სისტემაში. წიგნი განკუთვნილია მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და ძველი ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისათვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შესავალი
 • I. კოლხეთი და პონტოს სამეფო
  • 1. პონტოს სამეფოსა და კოლხეთის ურთიერთობა ძვ.წ. II ს-ის 90-20 წწ-ში
  • 2. მითრიდატე ევპატორის აგრესია კოლხეთში
  • 3. კოლხეთი მითრიდატე ევპატორის სამეფოს სისტემაში
  • 4. პოლემონიდების სამეფო და კოლხეთი
 • II. რომი და კოლხეთი
  • 1. რომაული სამხედრო შენაერთები კოლხეთში
  • 2. კოლხეთის ზღვისპირეთის რომაული გარნიზონების ეთნიკური ატრიბუციისათვის
  • 3. ლეგიონერის სტელა სებასტოპოლისიდან
  • 4. კოლხეთის ზღვისპირეთის რომაული გამაგრების სისტემა
  • 5. აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის კოლხური და რომაული დასახლებების სტატუსი
  • 6. რომაული ნაწარმი კოლხეთში
  • 7. ოქროს და ვერცხლის „ფალერები“ კოლხეთიდან
  • 8. სერაპისის ქანდაკება გონიო-აფსაროსიდან
  • 9. რომანიზაცია და კოლხეთის კულტურული მემკვიდრეობა
 • III. კოლხეთი ბიზანტიური სამყაროს სისტემაში (V-VI სს.)
  • განმარტებითი ლექსიკონი
  • ქრონოლოგიური ნუსხა
   • პონტოს მეფეები
   • რომისა და ბიზანტიის იმპერატორები
  • ძირითადი ლიტერატურა
  • შემოკლებათა განმარტება
  • ილუსტრაციები