კალათა

დეტალურად

პროექტის მართვა მარტივად

სტენლი ი. პორტნი

გამომცემლობა პალიტრა L

მთარგმნელი სოფიო ხუნდაძე

ბიზნესი

თარგმანი ინგლისურიდან

სერია ლურჯი ოკეანე

შეასრულეთ პროექტები დროულად, ბიუჯეტის ფარგლებში და მაქსიმალურად ეფექტიანად. თანამედროვე გლობალური ბიზნესგარემოში, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროის სიმცირე და აუცილებელია ხარჯების დეტალურად განსაზღვრა, პროექტების ვადებში და მკაცრად განსაზღვრული შედეგების განხორციელება ჩვეულებრივი მოვლენაა. რა არის საჭირო წარმატებისთვის? წინამდებარე წიგნი გაცნობთ პროექტების მართვის პრინციპებს და განიხილავს მათი გამოყენების გზებს იმისთვის, რომ წარმატებით მართოთ პროექტი მისი მსვლელობის პროცესში.
 • ავტორის შესახებ
 • შესავალი
  • წიგნის შესახებ
  • წიგნში გამოყენებული ტექნიკური მახასიათებლები
  • რისი წაკითხვა არ არის აუცილებელი
  • მცდარი ვარაუდები
  • როგორ არის წიგნი შედგენილი
  • წიგნში გამოყენებული სიმბოლოები
  • სად გადავინაცვლოთ აქედან
 • ნაწილი I - პროექტის მართვის საწყისი ფაზა
  • თავი 1 - პროექტის მართვა: შედეგების მიღწევისთვის აუცილებელი საკითხები
  • თავი 2 - პროექტთან დაკავშირებულ პირთა ცოდნა: ხალხის სწორად შერჩევა
  • თავი 3 - რის მიღწევას ცდილობთ და რატომ?
  • თავი 4 - გეგმის შემუშავება: არსებულიდან მისაღწევ შედეგებამდე
 • ნაწილი II - დროის დაგეგმვა: რესურსების რაოდენობისა და დროის განსაზღვრა
  • თავი 5 - პროექტის დასრულების სასურველი დრო
  • თავი 6 - ვინ გესაჭიროებათ, რა რესურსები და როდის
  • თავი 7 - არასაკადრო რესურსების დაგეგმვა და ბიუჯეტის შედგენა
  • თავი 8 - გაუთვალისწინებელი მოვლენები: რისკის მართვა
 • ნაწილი III - ჯგუფური მუშაობა: გუნდის შეკვრა
  • თავი 9 - პროექტის მთავარი მოთამაშეების გამოკვეთა
  • თავი 10 - გუნდის წევრთა როლისა და პასუხისმგებლობის განსაზღვრა
  • თავი 11 – „დაქოქე“ შენი გუნდი სწორად
 • ნაწილი IV - სწორი კურსით მართვა: პროექტის წარმატებით მართვა
  • თავი 12 - პროექტის მიმდინარეობაზე თვალყურის დევნება და კონტროლი
  • თავი 13 - გყავდეს ყველა ინფორმირებული
  • თავი 14 - საქმიანობის წახალისება ეფექტიანი ლიდერობის უზრუნველყოფით
  • თავი 15 - პროექტის დასრულება
 • ნაწილი V - პროექტის მართვის შემდეგ ფაზაზე გადაყვანა
  • თავი 16 - ტექნოლოგიების გამოყენება პროექტის მართვისა და დაგეგმვის გაუმჯობესების მიზნით
  • თავი 17 - პროექტის წარმატებით მიმდინარეობის შეფასება გამომუშავებული ღირებულების მართვის (EVM) მეთოდით
 • ნაწილი VI - ათეულების განყოფილება
  • თავი 18 - პროექტის დაგეგმვისას დასასმელი ათი შეკითხვა
  • თავი 19 - ათი რჩევა პროექტის უკეთესად მართვისთვის
 • დანართი
  • ტექნიკების გაერთიანება პროცესის შეუფერხებლად წარმართვისთვის