კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შემდგენლისგან
 • შესავალი
 • გეგმა წიგნისათვის „გადარჩენა“
 • გადარჩენა
 • ჩანაწერებიდან
 • რადიო ინტერვიუდან
 • მასალა
 • ჩანაწერები გალაკტიონზე
 • რას ნიშნავს „თიბათვის მზე“
 • ჩანაწერებიდან
 • ალექსანდრე ქუთათელი „პირისპირ“ (ჩანაწერებიდან)
 • ბრძოლა გრაალისათვის
 • წარმართობა თუ ქრისტიანობა
 • „რომ არ ამოშრეს ხალხში ნაღველი“
 • ჩანაწერებიდან
 • სტალინიადა (ჩანაწერებიდან)
 • გეგმები
 • ჩანაწერებიდან
 • მოუხმარებელი ანუ ტრაგიკული თავისუფლება
 • მასალა
 • მასალა
 • გერონტი ქიქოძის დახასიათებისათვის
 • ორივე თვალით მზირალი
 • რადიოინტერვიუდან
 • სევდა ისტორიისა
 • სიმშვიდით უხმო
 • ტრაგიკული ოპტიმიზმი
 • პატიოსნება
 • რანაირია სამყარო?
 • თვინიერების უარმყოფელი
 • მარტოობის ტკივილი
 • ყაზავათი
 • თეთრი ხომალდი
 • ჩუმი ნეტარება
 • პავლე ინგოროყვა
 • ბოლოთქმა (ფრაგმენტი)
 • რადიოინტერვიუდან
 • სქოლიო