კალათა

დეტალურად

სახელგანთქმული მეცნიერი, ასტროფიზიკაში მნიშვნელოვანი კვლევების ავტორი დავით გიორგაძე უკურნებელი სენითაა ავად. საავადმყოფოში მოხვედრილ ხანდაზმულ აკადემიკოსს ძალიან ნიჭიერი და ავანტურისტი ექიმი წარმოუდგენელ გამოსავალს სთავაზობს – მეორე სიცოცხლის შანსს ანუ აკადემიკოსის ტვინის გადანერგვას სხვა, ახალგაზრდა სხეულში. მეცნიერებისათვის უკანასკნელი სამსახურის გაწევის მიზნით, გიორგაძე ექსპერიმენტს თანხმდება და მის ტვინს ავტოავარიაში მოხვედრილი ახალგაზრდის, რამაზ კორინთელის სხეულში გადანერგავენ. ოპერაციის შემდეგ მეცნიერი ჯანსაღ, უცხო სხეულში იღვიძებს და აქედან იწყება მისი გაორებული, წინააღმდეგობებითა და პრობლემებით სავსე ახალი ცხოვრება...
 • პროლოგი
 • თავი პირველი (1)
 • თავი პირველი (2)
 • თავი მეორე (1)
 • თავი მეორე (2)
 • თავი მეორე (3)
 • თავი მეორე (4)
 • თავი მესამე (1)
 • თავი მესამე (2)
 • თავი მეოთხე
 • თავი მეხუთე (1)
 • თავი მეხუთე (2)
 • თავი მეხუთე (3)
 • თავი მეექვსე (1)
 • თავი მეექვსე (2)
 • თავი მეექვსე (3)
 • თავი მეექვსე (4)
 • თავი მეშვიდე (1)
 • თავი მეშვიდე (2)
 • თავი მეშვიდე (3)
 • თავი მეშვიდე (4)
 • თავი მეშვიდე (5)
 • თავი მეშვიდე (6)
 • თავი მერვე (1)
 • თავი მერვე (2)
 • თავი მერვე (3)
 • თავი მერვე (4)
 • თავი მეცხრე (1)
 • თავი მეცხრე (2)
 • თავი მეათე (1)
 • თავი მეათე (2)
 • თავი მეათე (3)
 • თავი მეათე (4)
 • თავი მეთერთმეტე (1)
 • თავი მეთერთმეტე (2)
 • თავი მეთორმეტე (1)
 • თავი მეთორმეტე (2)
 • თავი მეცამეტე (1)
 • თავი მეცამეტე (2)
 • თავი მეცამეტე (3)
 • თავი მეცამეტე (4)
 • თავი მეთოთხმეტე
 • თავი მეთხუთმეტე (1)
 • თავი მეთხუთმეტე (2)
 • თავი მეთხუთმეტე (3)
 • თავი მეთხუთმეტე (4)
 • თავი მეთექვსმეტე (1)
 • თავი მეთექვსმეტე (2)
 • თავი მეჩვიდმეტე (1)
 • თავი მეჩვიდმეტე (2)
 • თავი მეჩვიდმეტე (3)
 • თავი მეთვრამეტე (1)
 • თავი მეთვრამეტე (2)
 • თავი მეთვრამეტე (3)
 • თავი მეთვრამეტე (4)
 • თავი მეთვრამეტე (5)
 • თავი მეთვრამეტე (6)
 • თავი მეთვრამეტე (7)
 • თავი მეცხრამეტე (1)
 • თავი მეცხრამეტე (2)
 • თავი მეცხრამეტე (3)
 • თავი მეცხრამეტე (4)
 • თავი მეოცე (1)
 • თავი მეოცე (2)
 • თავი მეოცე (3)
 • თავი ოცდამეერთე (1)
 • თავი ოცდამეერთე (2)