კალათა

დეტალურად

სუნ-ძის „ომის ხელოვნება“ უძველესი და უმნიშვნელოვანესი ჩინური სამხედრო და ფილოსოფიური ტრაქტატია. იგი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში შეიქმნა და დღემდე ითვლება სამხედრო ტაქტიკისა და სტრატეგიების სრულყოფილ სწავლებად. „ომის ხელოვნების“ სწავლებებს ეყრდნობოდა ნაპოლეონი, ასევე, როგორც ცნობილია, სუნ-ძისეული ომის წარმოების მეთოდები გამოიყენეს ისეთ მასშტაბურ შეირაღებულ დაპირისპირებებში, როგორებიცაა მეორე მსოფლიო ომი, ოპერაცია „უდაბნოს ქარიშხალი“ და სხვ.
 • დინასტიების პერიოდები
 • ნაწილი 1. ზოგადი მიმოხილვა და ისტორიული ფონი
  • 1.1. შესავალი
  • 1.2. სამხედრო კონფლიქტებისა და იარაღის ევოლუცია ჩინეთში
   • 1.2.1. შანის პერიოდი
   • 1.2.2. ჯოუს ეპოქა
   • 1.2.3. ექვსი საიდუმლო მოძღვრება და ჯოუს გამარჯვება
  • 1.3. ქვეყნის გაერთიანება და დასავლეთი ჯოუ
   • 1.3.1. „გაზაფხულისა და შემოდგომის“ პერიოდი
   • 1.3.2. მეომარ სამეფოთა პერიოდი
  • 1.4. ვეის სამთავრო
  • 1.5. სამხედრო ტრაქტატები
  • 1.6. უძველესი დროის საომარი მოქმედებები, იარაღი
   • 1.6.1. საბრძოლო ეტლი
   • 1.6.2. ცხენი და ცხენოსანი ჯარი
   • 1.6.3. ჯავშანი და ფარი
   • 1.6.4. ხმალი
   • 1.6.5. სამხედრო ორგანიზაცია
  • ნაწილი 2. შესავალი
   • 2.1. ჩ’უ, ვუ და იუე - ისტორიული ფონი
    • 2.1.1. სამი სამთავრო და მათი დაპირისპირება
    • 2.1.2. ჩი-ფუს ბრძოლა
    • 2.1.3. უ ძი-სიუს ბიოგრაფია
    • 2.1.4. ჩ’უს დაპყრობა
    • 2.1.5. ვუსა და იუეს ომი
   • 2.2. „ომის ხელოვნების“ ძირითადი კონცეფციები
    • 2.2.1. ზოგადი პრინციპები
    • 2.2.2. მეთაურისთვის საჭირო კვალიფიკაცია
    • 2.2.3. სტრატეგია და ტაქტიკა
    • 2.2.4. მოტყუება და უფორმო მდგომარეობა
    • 2.2.5. ადგილმდებარეობის შესაძლო კონფიგურაციები
    • 2.2.6. სულიერი განწყობა და ლაშქრის მეთაურობა
    • 2.2.7. შიი - ძალის სტრატეგიული კონფიგურაცია
    • 2.2.8. ორიგინალური და ტრადიციული
   • 2.3. სუნ-ძი და მისი „ომის ხელოვნება“
    • 2.3.1. სუნ ვუ - ადამიანი თუ ლეგენდა?
    • 2.3.2. ტექსტის შექმნის თარიღი
   • ნაწილი 3. სუნ-ძი - ომის ხელოვნება
    • 3.1. წინასწარი გათვლები
    • 3.2. ომის წარმართვის ხელოვნება
    • 3.3. თავდასხმის დაგეგმვა
    • 3.4. სამხედრო წყობა
    • 3.5. სტრატეგიული სამხედრო ძალა
    • 3.6. სისავსე და სიცარიელე
    • 3.7. ბრძოლა
    • 3.8. ცხრა სახეცვლილება
    • 3.9. მანევრირება
    • 3.10. ადგილმდებარეობის კონფიგურაციები
    • 3.11. ადგილმდებარეობის ცხრა სახეობა
    • 3.12. თავდასხმა ცეცხლის გამოყენებით
    • 3.13. ჯაშუშური საქმიანობა
   • ნაწილი 4. აკლდამის ტექსტები და დაკარგული ნაწერები
    • 4.1. შესავალი
    • 4.2. ადგილმდებარეობის ცხრა სახეობა (ტ’უნ ტიენიდან მოტანილი პასაჟები)
    • 4.3. ოთხი ცვლილება (აკლდამაში ნაპოვნი ტექსტი)
    • 4.4. ორი შეკითხვა (ტ’უნ-ტიენში შემონახული პასაჟები)
    • 4.5. მეფე ვუს შეკითხვები (ტექსტი აკლდამიდან)