კალათა

დეტალურად

საუნივერსიტეტო კურსი რისმაგ გორდეზიანისა და ნანა ტონიას საერთო რედაქციით. ავტორთა კოლექტივის მიერ შექმნილი ეს წიგნი წარმოადგენს ანტიკური ლიტერატურის ისტორიის საუნივერსიტეტო კურსს. იგი განკუთვნილია ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, ასევე ბერძნული და რომაული მწერლობით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის. წიგნის მიმოხილვითი ნაწილების ავტორია რისმაგ გორდეზიანი. ცალკეულ მწერლებზე ნარკვევები დაწერეს: იამზე გაგუამ (ციცერონი, სალუსტიუსი, ვერგილიუსი, ჰორაციუსი, ოვიდიუსი), ლევან გიგინეიშვილმა (არისტოტელე), ქეთევან გურჩიანმა (სოფოკლე, კვინტილიანუსი, ბოეთიუსი), ირინე დარჩიამ (ჰომეროსი, ჰესიოდე, პლატონი), მარიკა ერქომაიშვილმა (აპოლონიოს როდოსელი, ვალერიუს ფლაკუსი), ეკატერინე კობახიძემ (ლუკიანოსი, ალკიფრონი, ლონგოსი, აქილევს ტატიოსი, ქარიტონი, ჰელიოდოროსი, ქსენოფონ ეფესელი, აპულეიუსი), ქეთევან ნადარეიშვილმა (ესქილე, ევრიპიდე), ნესტან რატიანმა (ლივიუსი, ლუკანუსი, სენეკა, პეტრონიუსი), ნანა ტონიამ (არქილოქოსი, ალკეოსი, საპფო, ანაკრეონი, პინდაროსი, თეოკრიტოსი, პლუტარქოსი, ლუკრეციუსი, სვეტონიუსი, იულიუს კეისარი, მარკუს ავრელიუსი), მანანა ფხაკაძემ (მენანდროსი, პლავტუსი, ტერენციუსი, პლინიუსი), მანანა ღარიბაშვილმა (კატულუსი, პროპერციუსი, ტიბულუსი, იუვენალისი, მარციალისი), რუსუდან ცანავამ (ჰეროდოტოსი, თუკიდიდესი, ქსენოფონი, დემოსთენესი, კალიმაქოსი, ნონოსი, ტაციტუსი), თამარ ჯაფარიძემ (არისტოფანე). ბიბლიოგრაფია შეადგინა ეკატერინე გამყრელიძემ, უმნიშვნელოვანეს ტერმინთა განმარტებები – ნანა ტონიამ.
 • შესავალი
 • ბერძნული ლიტერატურა
  • გეომეტრიული რენესანსისა და არქაიკის პერიოდები
   • ჰომეროსი (ძვ. წ. VIII ს.)
   • ჰესიოდე (ძვ. წ. VIII-VII სს.)
   • არქილოქოსი (ძვ.წ. VII ს-ის შუა წლები)
   • ალკეოსი (ძვ.წ. VI ს.)
   • საპფო (ძვ.წ. VII-VI საუკუნეთა მიჯნა)
   • ანაკრეონი (ძვ.წ. VI ს-ის ბოლო)
   • პინდაროსი (დაახლ. ძვ.წ. 518-438 წწ.)
  • კლასიკის პერიოდი
   • ესქილე (ძვ. წ. 525/4წ. – ძვ. წ. 456/5 წ.)
   • სოფოკლე (497/496-406/405 წწ.).
   • ევრიპიდე (ძვ.წ. 485/480 – ძვ.წ. 406წ.)
   • არისტოფანე (დაახლ. ძვ. წ. 448-386)
   • ჰეროდოტოსი (დაახლ. ძვ. წ. 484–425 წწ.)
   • თუკიდიდესი (დაახლ. ძვ. წ. 460–396 წწ.)
   • ქსენოფონი (დაახლ. ძვ. წ. 430–355 წწ.)
   • პლატონი (ძვ. წ. 429/8-347/8 წწ.)
   • არისტოტელე (ძვ. წ. 384-322 წწ.)
   • დემოსთენესი (ძვ. წ-ის 384– 322 წწ.)
  • ელინისტურ იპერიოდი
   • კალიმაქოსი (ძვ. წ. 310 – 240 წწ.)
   • აპოლონიოს როდოსელი (დაახლ. ძვ.წ. 295-215)
   • თეოკრიტოსი(ძვ.წ. III ს.)
   • მენანდროსი (ძვ. წ. 342 –292/291წწ.)
  • რომაული ბატონობის ანუ კეისრების ეპოქის ბერძნული ლიტერატურა
   • პლუტარქოსი (დაახლ. 46-119 წწ.)
   • ლუკიანოსი (120-192)
   • ალკიფრონი (ახ. წ. II ს.)
   • ლონგოსი (ახ. წ. II ს.)
   • აქილევს ტატიოსი (ახ. წ. II ს.)
   • ქარიტონი (ახ. წ. I ს.)
   • ჰელიოდოროსი (III-IV ს.ს.)
   • ქსენოფონ ეფესელი (ახ. წ. II-III სს.)
  • გვიანანტიკურობა
   • ნონოსი (ახ. წ. V ს.)
  • რომაული ლიტერატურა
   • რესპუბლიკის პერიოდი
    • პლავტუსი (ძვ. წ. 254/250 – 184 წწ.)
    • ტერენციუსი (ძვ. წ. 195/4 ან 185/4 წ. – 160 წ.)
    • ლუკრეციუსი (დაახლ. ძვ.წ. 96-55 წწ.)
    • კატულუსი (ძვ. წ. 87 – 54)
    • ციცერონი (ძვ. წ 106 – ძვ. წ. 43)
    • სალუსტიუსი (ძვ.წ. 86 – ძვ.წ.35)
    • იულიუს კეისარი (ძვ.წ. 100/102 – 44 წწ.)
   • კლასიკური პერიოდი
    • პროპერციუსი (ძვ. წ. 50 – 15)
    • ტიბულუსი (ძვ. წ. 55 – 19)
    • ვერგილიუსი (ძვ. წ.70- ძვ.წ.19)
    • ჰორაციუსი (ძვ.წ. 65-ძვ.წ.8)
    • ოვიდიუსი (ძვ.წ. 43 – ახ.წ. 18)
    • ლივიუსი (ძვ. წ. 59 – ახ. წ. 17)
   • კეისრების ეპოქა (ახ. წ. I ს. 10-იანი წლები – V ს.)
    • ლუკანუსი (ახ. წ. 39 – 65)
    • სენეკა (ძვ. წ. 4 – ახ.წ. 65)
    • პეტრონიუსი (ახ.წ. I ს.)
    • პლინიუსი (61/62 – 113/114)
    • მარციალისი (ახ. წ. 40 – 104)
    • კვინტილიანუსი (ახ. წ. 35-96წწ.)
    • ტაციტუსი (დაახლ. ახ. წ. 55–120 წწ.)
    • ვალერიუს ფლაკუსი (ახ.წ. I ს.)
    • იუვენალისი (ახ. წ. 60 – 140)
    • სვეტონიუსი (დაახლ. 70-140 წწ.)
    • მარკუს ავრელიუსი (121-180 წწ.)
    • აპულეიუსი (დაბადებულია ახ. წ. 125 წ.)
    • ბოეთიუსი (ახ. წ. 480-524წწ.)
   • რჩეული ბიბლიოგრაფია
   • უმნიშვნელოვანეს ტერმინთა განმარტებები
   • სქოლიო