კალათა

დეტალურად

9 სტატია სინერჯი ჯგუფის წიგნებიდან. ბროშურაში მოხვედრილი სტატიები შესულია „სინერჯი ჯგუფის წიგნების“ სხვადასხვა კრებულში. მასში მოცემული თემები და საკითხები ეფუძნება საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფის“ მრავალწლიან გამოცდილებას და მსოფლიოს უახლეს მიგნებებს ამ სფეროში, რასაც ავტორთა ჯგუფი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში სწავლობდა და აანალიზებდა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ანტიკრიზისული მენეჯმენტი
 • შეუბრალებელი ბრძოლა ხარჯებთან
 • სამი მთავარი კითხვა გაყიდვების გასაზრდელად
 • სარეზერვო გეგმა კრიზისული სიტუაციებისთვის
 • სამი ყველაზე ეფექტური ცვლილება კრიზისის დროს
 • შეინარჩუნეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი კლიენტები და კრიზისი გაცილებით ადვილი გადასატანი გახდება
 • პოსტკრიზისული გარდაქმნები
 • კრიზისის ცხრა დადებითი ეფექტი
 • საყოველთაო კორპორატიული მობილიზაცია