კალათა

დეტალურად

ქართველთა უძველესი სარწმუნოების ისტორიიდან

ვერა ბარდაველიძე

გამომცემლობა კავკასიური სახლი

ფილოსოფია, რელიგია ისტორია

ვერა ბარდაველიძის ეს ნაშრომი საუკეთესო მაგალითია ქართველთა რელიგიური სისტემის მეცნიერული შესწავლისა. ავტორს განზრახული ჰქონდა შეესწავლა სვანეთში ფართოდ გავრცელებული ყველა რელიგიური დღესასწაული და მათი კვლევა ბარბარობით დაიწყო, რაც აისახა ამ წიგნში. მონოგრაფია პირველად 1941 წელს გამოქვეყნდა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • შესავალი
 • პირველი თავი. მესაქონლეობისა და შინაური ფრინველების მფარველი ქალღვთაება
 • მეორე თავი. ასტრალური ბუნების ქალღვთაება
 • მესამე თავი. მზე-ბარბალეს განახლების დღეობა
 • მეოთხე თავი. ბარბალე და უძველესი ქართული კალენდარი
 • მეხუთე თავი. მითოლოგიური წარმოდგენები ბარბალეს შესახებ
 • მეექვსე თავი. ქართული ბარბალე და სუმერული ბაბბარ
 • Summary
 • სქოლიო