კალათა

დეტალურად

ლეონტი მროველის თვალსაზრისი კავკასიის ხალხთა საერთო წარმომავლობაზე

გურამ მაისურაძე

გამომცემლობა კავკასიური სახლი

ისტორია

ლეონტი მროველის კონცეფცია კონკრეტული ისტორიული ეპოქის მოთხოვნათა შესაბამისად, საქართველოსა და კავკასიის მომავალი განვითარების თანხვედრილი ინტერესებით იყო განპირობებული. უფრო მეტიც, კავკასიის დაუფლებისათვის მებრძოლ დიდ მეტოქეთა შორის მოქცეული კავკასიის მცირერიცხოვანი ხალხების დამოუკიდებლობისათვის იმდენად მნიშვნელოვანი იყო და არის მათი ძალების გაერთიანება და ძმური თანამშრომლობა, რომ ლეონტის მოწოდება არა მხოლოდ შუა საუკუნეებისათვის იყო აუცილებელი და პროგრესული, არამედ დღესაც საყურადღებო და სიცოცხლისუნარიანია. ვფიქრობ, ლეონტის იდეოლოგია კავკასიისათვის სამარადისო მნიშვნელობისად დარჩება.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • * * *
  • საკითხის ისტორიოგრაფია
  • კონცეფციის შექმნის ისტორიული წინამძღვრები
  • მომავალზე ორიენტირებული კონცეფცია
  • დასკვნა
  • SUMMARY
  • სქოლიო