კალათა

დეტალურად

წარმატებული არაკომერციული ორგანიზაციის მართვა

მაიკლ სენდი

გამომცემლობა უსტარი

მთარგმნელი გურამ აბაშიძე

ბიზნესი

თარგმანი ინგლისურიდან

როდესაც არაკომერციული ორგანიზაციის მენეჯერებს რაიმე პრობლემა ექმნებათ, თავიანთ ორგანიზაციაში ცვლილების შეტანა სურთ ან რჩევა ესაჭიროებათ, მათ ინფორმაციის შემცველი ისეთი წყარო უნდა ჰქონდეთ, რომელიც მსგავსი პრაქტიკული საკითხების გადასაჭრელად სასარგებლო ცნობებს შეიცავს. „წარმატებული არასამთავრობო ორგანიზაციის მართვა“ არის უნიკალური წიგნი, რომელიც ამ სფეროში ყველა კითხვას პასუხობს. ამ წიგნში თავმოყრილია ინიციატივის გამოჩენისა და პრობლემების გადაჭრისათვის აუცილებელი რამდენიმე ასეული პრაქტიკული რჩევა, რომელიც არასამთავრობოებში ჩემი 40-წლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში დამიგროვდა. ამ წიგნს გვერდიდან ნუ მოიშორებთ და როცა დაგჭირდებათ პრაქტიკული რჩევები ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ფანდრეიზინგი (სახსრების შეგროვება), დირექტორთა საბჭოს საქმიანობის სრულყოფა, გრანტების განაცხადის შეტანა ან სტრატეგიული დაგეგმვა - შესაბამის თავში ჩაიხედეთ. ავტორი
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მიძღვნა
 • მადლიერება
 • წინასიტყვაობა
 • კითხვის დროს მხედველობაში მისაღები სასარგებლო ცნობები
 • თავი 1. ქმედითი დირექტორთა საბჭოები
 • თავი 2. საზოგადოებისგან ფინანსური სახსრების წარმატებული მოზიდვა
 • თავი 3. გრანტების მოსაპოვებელი პროექტის შედგენა და დაფინანსება
 • თავი 4. გრანტის მართვა
 • თავი 5. სტრატეგიული გეგმა
 • თავი 6. ეფექტური ხელმძღვანელი
 • თავი 7. დაქირავება განთავისუფლება და პერსონალის მართვის სხვა მეთოდები
 • თავი 8. გამორჩეული პროგრამა მოხალისეთათვის
 • თავი 9. ქმედითი საზოგადოებრივი გაერთიანებები
 • დასკვნა
 • დანართი: კითხვები და პასუხები