კალათა

დეტალურად

უქარქაშო ხმლები (წიგნი I)

ლევან სანიკიძე

გამომცემლობა ბაკმი

ლევან სანიკიძის „უქარქაშო ხმლები“ - ყველა დროის ქართული ბესტსელერი. ქართველთა ისტორიულ-ეპიკური თავგადასავალი ოთხ წიგნად. წიგნი პირველი.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინაბჭე
 • კარი პირველი - ფესვები
  • აზმა პირველი - წიგნი ოქროს საწმისისა
   • სახლეული აიეტისა
   • არგონაველები
   • მედეა და იასონი
   • მედეა უცხოობაში
   • მედეას დაბრუნება
   • „დიდსა მიემთხვია მაძაგებელსა“
  • აზმა მეორე - წიგნი კოლხთა და იბერიელთა
   • დიაოხი, კოლხა, სპერი
   • კოლხეთი და იბერია
   • წიგნი ფარნავაზისა
   • საურმაგ და მირიან
  • აზმა მესამე - წიგნი პონტოელ ქართველთა
   • პირველი პონტოელნი
   • დიდი პონტოელი
   • „პირველი მითრიდატული“
   • „მეორე მითრიდატული“
   • „მესამე მითრიდატული“
  • აზმა მეოთხე - მოსვლა „მგლის შვილთა“
   • რომაელები და სომხები
   • რომაელები და ქართველები
   • რომაელები და ალბანელები
   • დიდი პონტოელის აღსასრული
   • ტრიუმფი რომში
   • კეისრულ-პონტოური
   • ძველი ერას მიწურულს
  • კარი მეორე - კარიბჭენი
   • აზმა პირველი - ახალი ერას დასაწყისი
    • მობრძანება უფლის კვართისა
    • ფარსმან პირველი
    • რადამისტი და ზენობია
   • აზმა მეორე - ქართველები, რომაელები, ერანელები
    • „ეს კედლები განუმტკიცეს“
    • ფარსმან ქველი
    • „ვაება ვაებისა“
    • გამოსვლა ლაზეთისა
    • ახალი მტრები ძველი სამტროდან
    • შემდგომად „მოქცევისა“
    • დიდოსტატნი „ლოგოსისა“ და „მუზათა ტაძრისა“
    • ამბავი კიდევ ერთი ფარსმანისა
    • „საკვირველად სახელგანსმენილი“
   • კარი მესამე - აღმართი
    • აზმა პირველი - გორგასლიადა
     • ყრმობა და სიჭაბუკე
     • „დიდმა მთებმა იწყეს დრეკა“
     • ლაშქრობა პონტოს საქართველოში
     • „დურ აზ გორგასარ“
     • ამბავი რაჟდენ პირველმოწამისა
     • სამთა მტერთა შეთანხმება
     • გორგასალი უცხოეთში
     • არაკი სინდთა მეფისა
     • დაბრუნება გორგასალისა
     • აღმშენებლობა გორგასალისა
     • ვარსქენ და შუშანიკ
     • ღალატიანი ბრძოლა
     • ღალატიანი აღსასრული
    • აზმა მეორე - დიდი მეფიდან უმეფობამდე
     • მემკვიდრენი გორგასალისა
     • გურგენ მეფე
    • აზმა მესამე - ლაზები
     • „სისხლიანი ქვაბები“
     • ფარსმან კოლხი
     • წათე პირველი, ძე გუბაზ პირველისა
     • „ჭრელი მეფენი“
     • გუბაზ მეორე, ძე წათე პირველისა
     • ომები... ისევ ომები...
     • აღსასრული გუბაზ მეფისა
     • ორი ლოგოსი მკვლელობის შემდგომ
     • წათე მეორე, ძე წათე პირველისა
     • უცნობი გმირი
     • ბრძოლა ფასისთან
     • მისიმიელთა აჯანყება
     • ზავი და სვანეთი
    • აზმა მეოთხე - ქართლი უმეფობის ხანაში
     • გურგენ მეფის მემკვიდრეები
     • „ცამეტი მამა“
     • ევსტათი მცხეთელი
     • „ერისმთავრობის“ დასაწყისი
     • ბიზანტიელები, სპარსელები, ხაზარები
    • აზმა მეხუთე - არაბები და ქართველები
     • მსოფლიოს ახალი დამპყრობნი
     • პირველი შეხვედრები
     • დაივიწყა ხმალმა ქარქაში
     • მურვან ყრუ
     • წიგნი ძმათა მხეიძეთა
     • ისევ ყრუ
     • არჩილ, ძე სტეფანოზისა
     • ხაზართა სარძლო
     • ქართველთა და სომეხთა აჯანყებანი
     • მარტვილობა ჰაბო ტფილელისა
    • აზმა მეექვსე - „ახლად შენება“ საქართველოსი
     • ოთხთა სახელმწიფოთა
     • სამხრეთულ-ქართული აღზევების დასაწყისი
     • „სანთელი დაუვსებელი“
     • მეომარი და მიჯნური გვირგვინოსანი
     • აშოტის მემკვიდრეები
     • ბუღა თურქი, კონსტანტი კახი
     • ისევ კლარჯეთში
     • აბულ კასიმი. გობრონი
     • ერთიანობის კარიბჭებთან
     • დავით მესამე მეფეთამეფე
     • მინაწერი X საუკუნისა
    • კარი მეოთხე. ზეგანი
     • აზმა პირველი - ხელმწიფობა ბაგრატ მესამისა
      • ხმალთაკვეთება ტაო-კლარჯეთში
      • კახეთ-ჰერეთისათვის
      • „დარბაზობა“ ფანასკერტის ციხეში
      • ფადლონი
      • „ოდეს განემტკიცნა“
     • აზმა მეორე - „უშიში ვითარცა უხორცო“
      • თორმეტი წლის გვირგვინოსანი
      • შერკინება „ბულგართმჟლეტელთან“
      • შირიმთა
      • ახალი ხმალთაკვეთებანი
      • აღსასრული „უხორცოისა“
     • აზმა მესამე - ხელმწიფობა ბაგრატ მეოთხისა
      • მძევლობიდან მეფობისაკენ
      • გასამხედროებული ფიჩოსნები
      • ისევ „ზაკვანი“ ბიზანტიელთა
      • ტფილისისათვის
      • გამოსვლა სელჩუკის მოდგმისა
      • ისევ ტფილისისათვის
      • კლდეკარელის გამოხდომანი
      • წვევა ათონელი სწავლულისა
      • ისევ კლდეკარელი
      • ქართველი ქალი - დედოფალი ბიზანტიისა
      • ალფ-არსლანი
      • ისევ ფადლონი
      • აპოლოგეტნი ქართველი ქალისა
      • „უმშვენიერესი ყოველთა კაცთასა“
     • აზმა მეოთხე - ხელმწიფობა გიორგი მეორისა
      • უსაზმნო დიდსულოვნება
      • ფარცხისი
      • „აჰა, ქუეყანა საქართველო!“
      • ნაბიჯი - „ყველაზე ჭკვიანური“
      • მინაწერი XI საუკუნისა
     • კარი მეხუთე. მწვერვალები
      • აზმა პირველი - წიგნი დავით აღმაშენებლისა
       • სიბრძნე-სიქველე სიჭაბუკისა
       • „დიდი ძლევა“
       • განპატიჟება „ავაზაკთა ქვაბისა“
       • სავაზირო დავით მეფისა
       • ბრძოლანი „უგრძნეულნი“
       • ახალი ჯარი
       • ახალი ურთიერთობანი
       • ახალი ბრძოლები
       • დიდგორი
       • ტფილისი - საუკუნოდ სახლად თვისად
       • ერთიანი სახელმწიფო კავკასიელთა
       • თვითონ აღმაშენებელი
       • „გალობანი სინანულისანი“
      • აზმა მეორე - შემდგომად აღმაშენებლისა
       • დემეტრე პირველი
       • ანისისათვის
       • დემეტრეს სახლეული
       • აღსასრული დემეტრე პირველისა
      • აზმა მესამე - „ლომთა უმხნესი და არწივთა უმაღლესი“
       • გამოსვლა გიორგი მესამისა
       • ისევ ანისისათვის
       • დვინთან და გაგთან
       • „არს ჟამი...“
       • „სუფევითა ულუმპიანითა“
       • დემნა ბატონიშვილი
       • ასული - თანამოსაყდრე
       • აღსასრული „ლომთა უმხნესისა“
      • აზმა მეოთხე - წიგნი თამარ შვიდმნათობიერისა
       • „შეიბ მახვილი!“
       • მარცხიანი დასაწყისი
       • „ისნის კარავი“
       • დარბაზისერნი თამარ მეფისა
       • პირველი საქორწინო გვირგვინი
       • „დროშითა სვიანითა“
       • მეორე საქორწინო გვირგვინი
       • გამოსვლა „სარგებლისა მოწადინეთა“
       • „ერთადერთი დასჯილი“
       • „საზეიმო ლაშქრობანი“
       • შამქორი
       • შამქორიდან ბასიანამდე
       • პონტოელ ქართველთათვის
       • ბასიანი
       • ბასიანის შემდგომ
       • მოძმენი მოძმეთა სისხლისათვის
       • დალაშქვრა სპარსეთისა
       • „შვიდმნათობიერის“ სკიპტრის ქვეშ
       • თვითონ „შვიდმნათობიერი“
       • „აწ მწუხარებისა მიმართ“
       • მინაწერი XII საუკუნისა
      • სქოლიო