კალათა

დეტალურად

ქართლის ცხოვრების ქრონიკები (წიგნი IV)

ვახტანგ ჭელიძე

გამომცემლობა საქართველოს მაცნე

ვახტანგ ჭელიძის „ქართლის ცხოვრების ქრონიკები“ არის მხატვრულად მოთხრობილი ისტორია ჩვენი ხალხისა, უძველესი დროიდან დაწყებული მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისამდე. ავტორს გამოყენებული აქვს მდიდარი საისტორიო წყაროები, ძველი ქართული მწერლობის ძეგლები, სიგელ-გუჯრები, ფოლკლორი, ეთნოგრაფიული გამოკვლევები, არქეოლოგიური მონაპოვრები, წინა თაობების დიდი ქართველი ისტორიკოსების ფუნდამენტური შრომები, თანამედროვე მეცნიერთა წიგნები... გარდა ქართული მასალებისა, ავტორი სარგებლობს აგრეთვე უცხოელ მემატიანეთა შრომებით. ავტორს ზომიერად აქვს მომარჯვებული ბელეტრისტული ხერხი, და ცალკეული ეპიზოდები ჩვენი ხალხის ცხოვრებისა წიგნში ნოველებივით არის ჩასმული. საერთოდ, ისე ლაღად და მიმზიდველად არის მოთხრობილი ისტორიული ამბები, რომ წიგნი გატაცებით იკითხება.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თავი I. „ნიკოფსიდან დარუბანდამდეს“ შენარჩუნება სჭირდებოდა
 • თავი II. საფრთხის თავიდან ასაცილებლად არაფერი გაკეთებულა
 • თავი III. მონღოლთა ურდოები საქართველოსაც მოადგნენ
 • თავი IV. ღალატი გარნისში
 • თავი V. რუსუდანის ვერაგობა და... ისევ ღალატი...
 • თავი VI. ცოტნე დადიანის გმირობა და ორმეფობა საქართველოში
 • თავი VII. მტრის უღლის ქვეშ მგმინავი საქართველო
 • თავი VIII. ბერქა ყაენის მიერ კიდევ ერთხელ მოოხრებული ქვეყანა
 • თავი IX. მეფე დიმიტრი თავდადებული
 • სქოლიო