კალათა

დეტალურად

იდეა, რომლის წარმოჩენასაც წინამდებარე წიგნი ცდილობს, შეიძლება ძალიან მოკლედ გამოითქვას: არსებობს გასაოცარი მსგავსება დასავლური კულტურის ელინისტურ ხანასა და თანამედროვე პოსტმოდერნისტულ ეპოქას შორის. ნუგზარ მუზაშვილის „ანალოგიები“ სწორედ ამ საკითხის ანალიზის მცდელობაა. წიგნში განხილულია პლატონის, ჰეგელის, ნიცშეს, რასელისა და სხვა ფილოსოფოსების ნააზრევი.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მიმართვა მკითხველს
 • * * *
 • ნაწილი პირველი. ელინიზმი და პოსტმოდერნიზმი
  • I თავი. ჭეშმარიტების შესახებ
  • II თავი. ძველი საბერძნეთი – ევროპა, რომი – ამერიკა
   • 1
   • 2
   • 3
  • III თავი. Deja-vu!
   • 1
   • 2. კინიზმი
   • სკერცო
   • 3. სტოიციზმი
   • 4. ეპიკურეიზმი
   • სკეპტიციზმი
   • ინტერმეცო
  • IV თავი. „ღვთაებრივი პლატონი“
   • 1
   • 2
   • 3. პოლიტიკა და ესთეტიკა
   • 4. პოლიტიკა და რელიგია
   • 5. უძრაობა მოძრაობაში
   • 6. იდეათა თეორიის შესახებ
   • 7. პლატონის აპოლოგიის მოკრძალებული ცდა
  • ნაწილი მეორე. განხორციელებული უტოპია
   • I თავი. „The Sunset Limited“
    • 1
    • 2
    • ადაჯიო: კითხვები
   • II თავი. განხორციელებული უტოპია
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5. ერთგანზომილებიანობა
   • III თავი. მასის ანატომია
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • ინტერმეცო: „მცდომი ქვეყანა“
   • IV თავი. მასების სამოთხე
    • 1
    • 2
    • 3
    • სკერცო
   • V თავი. ახალი ეპიკურეიზმი
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
   • VI. თავი. „მდუმარე დამსწრე“
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5. ბურჟუა
   • VII თავი. ფისის ნაყენისა და სხვა უცნაურობების შესახებ
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
   • VIII თავი. ვინ მოკლა ღმერთი?
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9. ერეკლე ტატიშვილის ხსოვნას
    • ინტერმეცო: ზინოვიევის გოდება
   • ნაწილი მესამე. „ისტორიის დასასრული“
    • I თავი. ისევ ჭეშმარიტების შესახებ
     • 1
     • 2
     • 3
     • 4
     • 5
     • ინტერმეცო: „ქართული პოსტმოდერნიზმი“
    • II თავი. ახალი არგუმენტაცია
     • 1
     • 2. უსაფრთხოება
     • 3. კეთილდღეობა
    • III თავი. ბრძოლა პრესტიჟისთვის
     • 1
     • 2
     • 3
     • 4
     • 5
     • 6
    • IV თავი. Mania grandiosa
     • 1
     • 2
     • 3
    • V თავი. ისევ ჰეგელი
     • 1
     • 2
     • 3
     • 4
     • 5
     • 6
    • დამატება. ევროპული ქანდაკების დასასრული
    • სქოლიო