კალათა

დეტალურად

„დედა-ისტორია“ მხატვრულად მოგვითზრობს ქართველი ხალხის თავგადასავალს უძველესი დროიდან XX საუკუნემდე (1907 წ.). წიგნი გათვალისწინებულია მკითხველთა ფართო წრისათვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინაბჭე
 • კარი პირველი - ფესვები
  • იქ, სადაც შუბლია დედამიწისა
  • ქვეყანა ოქროს საწმისისა
  • დიაოხი, კოლხა, სპერი
  • კოლხეთი და იბერია
  • ზეობა ფარნავაზისა
  • ფარნავაზის შემდგომ
  • სტრაბონის მონათხრობი
 • კარი მეორე - აღმართი
  • ახალი ერას დამდეგს
  • ზეობა ფარსმან პირველისა
  • ფარსმანიდან ფარსმანამდე
  • ზეობა ფარსმან ქველისა
  • „მოქცევაი ქართლისაი“
  • „სიბრძნის მდელო“
  • ზეობა ვახტანგ გორგასალისა
  • ლაზები და ბიზანტიელები
  • ქართველები და ხაზარები
  • ქართველები და არაბები
  • ზეობა არჩილ პირველისა
  • ხაზართა სარძლო
  • კონსტანტი კახი
  • გობრონი
  • კულტურის კატალოგი
  • ზეობა დავით კურაპალატისა
 • კარი მესამე - მწვერვალები
  • ზეობა ბაგრატ მესამისა
  • ზეობა გიორგი პირველისა
  • ზეობა ბაგრატ მეოთხისა
  • ზეობა გიორგი მეორისა
  • კულტურის კატალოგი
  • ზეობა დავით აღმაშენებლისა
  • ზეობა დემეტრე პირველისა
  • ზეობა გიორგი მესამისა
  • ზეობა თამარ მეფისა
  • კულტურის კატალოგი
 • კარი მეოთხე - დაღმართი
  • ზეობა გიორგი ლაშასი
  • მოსვლა ჯალალ-ად-დინისა
  • დამკვიდრება მონღოლებისა
  • ალამუთი
  • კოხტასთავი
  • ზეობა ორი დავითისა
  • ზეობა დემეტრე თავდადებულისა
  • „თავდადებულიდან“ „ბრწყინვალემდე“
  • ზეობა გიორგი ბრწყინვალისა
  • ქართველები და თემურლენგი
  • „ჩამომცრობილი“ საქართველო
  • დაშლილი საქართველო
  • გარისი
  • ფარცხისი
  • კახეთი „თავისთვის“
  • იმერეთი „თავისთვის“
  • მესხეთი „თავისთვის“
  • ჩილდირი
  • დაბრუნება სვიმონ მეფისა
  • ხატისსოფელი
  • დასასრული სვიმონ მეფისა
 • კარი მეხუთე - ყოფნა-არყოფნა
  • „მთავარი ძარღვი“
  • მორღვეული კარიბჭეები
  • მკვლელობა კახეთს
  • გამოსვლა გიორგი სააკაძისა
  • დაცემა სააკაძისა
  • საქართველო უსააკაძეოდ
  • სისხლიანი ალავერდობა
  • არაგვი და წიწამური
  • სისხლი და ცრემლი კახეთისა
  • სპარსეთის კარზე
  • წამება ქეთევან დედოფლისა
  • აღორძინება სააკაძისა
  • მარაბდა
  • მარაბდიდან ბაზალეთამდე
  • ბაზალეთი
 • კარი მეექვსე - ბაზალეთიდან ბახტრიონამდე
  • კვლავდაცემა სააკაძისა
  • სააკაძის სიკვდილის შემდეგ
  • ზეობა როსტომ მეფისა
  • ბახტრიონული
  • კარი მეშვიდე - ბახტრიონიდან ასპინძამდე
  • თეიმურაზის საწუთროს დასასრული
  • მამა-შვილის „სიმფონია“
  • მოსკოველი ქართველი უფლისწული
  • კულტურის კატალოგი
  • უკანასკნელი დიდი გიორგი
  • გიორგიდან ვახტანგამდე
  • ვახტანგ ჯანიშინი
  • საქართველოს მამა“ ევროპაში
  • ზეობა ვახტანგ მეექვსისა
  • გამოსვლა „პატარა კახისა“
  • ქართველები და ნადირ შაჰი
  • საუკუნის შუაგულს
  • „გარდამოსვლა ყოველი ლეკისა“
  • ყირ-ბულახი
  • თულქითაფა
  • მჭადისჯვარი
  • ყვარელი
  • ერთხელმწიფობა ქართლ-კახეთისა
  • ზეობა სოლომონ პირველისა
  • ხრესილი
  • რუსული სულით და ქართული ხორცით
 • კარი მერვე. ასპინძიდან კრწანისამდე
  • აწყური და ასპინძა
  • ასპინძიდან გეორგიევსკამდე
  • გეორგიევსკი
  • აღსასრული სოლომონ მეფისა
  • „ბედნიერება ერისა ითხოვს ერთობას“
  • კრწანისი
 • კარი მეცხრე. კრწანისიდან წიწამურამდე
  • აღა-მაჰმად-ხანი ტფილისში
  • ისევ სამასნი
  • ნაგვიანევი წყალობით
  • დასასრული ერეკლეს წუთისოფლისა
  • კულტურის კატალოგი
  • ზეობა გიორგი მეთორმეტისა
  • ნიახურა
  • „შეერთება“ ამერეთისა
  • ჩასახლება-გადასახლება
  • ციციანოვ-ციციშვილი
  • „შეერთება“ იმერეთისა
  • 1804 წელი
  • ციციანოვის დასასრული
  • ციციანოვის შემდგომ
  • უკანასკნელი მეფის უკანასკნელი წლები
  • 1812 წელი
  • 1819-1820 წლები
  • ქართველები და რუსეთ-ირანის ომი
  • ქართველები და რუსეთ-თურქეთის ომი
  • 1832 წელი
  • ორმოციანი წლები
  • ქართველები და ყირიმის ომი
  • „სამოციანელობა“
  • ქართველები და 1877-1878 წწ. რუსეთ-თურქეთის ომი
  • კულტურის კატალოგი
  • დასები
  • via dolorosa
 • ბოლობჭე
 • ქართველ მეფეთა ნუსხები
 • ქრონოლოგიური ნუსხა
 • სქოლიო