კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მოძღვრება კვირიაკესა ზედა მეზვერისასა და ფარისეველისასა
 • სიტყვა კვირიაკესა ზედა ფარისეველისასა და მეზვერისა
 • სიტყვა კვირიაკესა უძღების შვილისასა
 • სიტყვა უძღების კვირიაკესა ზედა
 • მოძღვრება კვირიაკესა ხორციელისასა
 • სიტყვა ხორციელის კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ყველიერის კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა კვირიაკესა ზედა ყველიერისასა
 • მოძღვრება კვირიაკესა ზედა ყველიერისასა
 • სიტყვა კვირიაკესა ყველიერისასა
 • სიტყვა კვირიაკესა ზედა ყველიერისასა
 • მოძღვრება დიდ მარხვის პირველ კვირიაკის სამშაბათს
 • მოძღვრება დიდი მარხვის პირველის კვირიაკის ოთხშაბათს
 • სიტყვა თეოდორობის კვირიაკესა ოთხშაბათს ზედა
 • მოძღვრება აღსარების თქმად მომზადებულთადმი თეოდორობის კვირიაკის ოთხშაბათს
 • მოძღვრება თეოდორობის კვირიაკესა პარასკევსა ზედა, კოლივას ანუ წანდილის კურთხევის წინად 1869 წ.
 • მოძღვრება ზიარებად განმზადებულთათვის თქმული ქუთაისს
 • მოკლე მოძღვრება მაზიარებელთადმი
 • სიტყვა მართლ-მადიდებლობის კვირიაკესა შინა
 • სიტყვა მართლ-მადიდებლობის კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა მართლ-მადიდებლობის კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა თქმული ქუთაისის საკათედრო სობორსა შინა 1878 წელსა 5-ს მარტს მართლმადიდებლობის კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა პირველსა დიდმარხვის კვირიაკესა, მართლ-მადიდებლობისა
 • სიტყვა მეორესა კვირიაკესა ზედა დიდისა მარხვისასა
 • სიტყვა მეორესა კვირიაკესა დიდ მარხვისასა
 • სიტყვა მეორესა კვირიაკესა დიდისა მარხვისასა
 • მოძღვრება თქმული მეორესა კვირიაკესა ზედა დიდისა მარხვისასა
 • სიტყვა მესამე კვირიაკესა დიდისა მარხვისასა
 • სიტყვა მეოთხესა კვირიაკესა დიდისა მარხვისასა
 • სიტყვა დიდ-მარხვის მეოთხესა კვირიაკესა ზედა
 • მოკლე სიტყვა მეხუთესა კვირიაკესა ზედა დიდისა მარხვისასა
 • მოკლე სიტყვა მეხუთესა კვირიაკესა ზედა დიდისა მარხვისასა
 • სიტყვა ბზობის კვირიაკესა ზედა
 • მოკლე სიტყვა დიდ-ხუთშაბათს
 • მოკლე სწავლა დიდ-ხუთშაბათს
 • სიტყვა დიდ-პარასკევს ჯვარცმის გარდამოხსნასა ზედა
 • სიტყვა ჯვარცმის გარდამოხსნასა ზედა
 • სიტყვა დიდ-პარასკევს ჯვარცმის გარდამოხსნასა ზედა
 • ლოცვა ნაცვლად ქადაგებისა, თქმული დიდ-პარასკევს, წინაშე ჯვარცმის გარდამოხსნისა
 • სიტყვა კვირა-ცხოვლობასა ზედა, ანუ თომა მოციქულისა
 • სიტყვა მენელსაცხებლეთა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა მესამე კვირიაკესა ზედა მენელსაცხებლეთა
 • სიტყვა მესამესა მენელსაცხებლეთა კვირიაკესა, შემდგომად აღდგომისა
 • სიტყვა მენელსაცხებლეთა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა კვირიაკესა ზედა განრღვეულისასა
 • სიტყვა კვირიაკესა ზედა სამარიტელისასა
 • სიტყვა სამარიტელის კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა კვირიაკესა ზედა შობითგან ბრმისასა
 • სიტყვა კვირიაკესა ზედა შობითგან ბრმისა
 • სიტყვა მესამესა კვირიაკესა ზედა შემდგომად სულის წმინდის მოფენისა
 • სიტყვა მეოთხესა კვირიაკესა ზედა შემდგომად სულისა წმინდის მოფენისა
 • სიტყვა მეხუთესა კვირიაკესა ზედა შემდგომად სულის წმინდის მოფენისა
 • მოძღვრება მეხუთესა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა მეხუთესა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა მეცამეტესა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა მეთექვსმეტესა კვირიაკესა ზედა
 • მოძღვრება მეთექვსმეტესა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა მეჩვიდმეტესა კვირიაკესა ზედა
 • მოძღვრება მეჩვიდმეტესა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა თქმული ოცდამეერთესა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ოცდამეორესა კვირიაკესა ზედა
 • მოძღვრება ოცდამეხუთესა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ოცდამეხუთესა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ოცდამეხუთესა კვირიაკესა ზედა მოწყალე სამარიტელისასა თქმული უკანასკნელ ომიანობის დროს
 • სიტყვა ოცდამეხუთესა კვირიაკესა ზედა
 • მოძღვრება ოცდამეხუთესა კვირიაკესა შემდგომად ჯვართ-ამაღლებისა
 • სიტყვა ოცდამეექვსესა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ოცდამეექვსესა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ოცდამეექვსესა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ოცდამეშვიდესა კვირიაკესა ზედა
 • სიტყვა ოცდამეთერტმეტესა კვირიაკესა ზედა
 • მოძღვრება კვირიაკესა შემდგომად ნათლის-ღებისა
 • სიტყვა მირქმის ანუ მიგებების დღესასწაულსა ზედა
 • სიტყვა მირქმასა იესო ქრისტესსა
 • სიტყვა თქმული ქუთაისს, დღესა უფლის მიგებებისა, ანუ მირქმისა
 • მოკლე სიტყვა ღვთის-მშობლის მიძინებასა ზედა
 • სიტყვა თქმული 14-ს იანვარს საქალებო გიმნაზიაში (რუსულად)
 • სიტყვა თქმული ქუთაისის საკათედრო ეკლესიასა შინა მესამე მცნებაზედ
 • სიტყვა თქმული ქუთაისის საკათედრო ეკკლესიაში 1876 წელსა
 • მოძღვრება ამაღლების დღესა ზედა
 • სიტყვა ღვთის-მშობლის შობის დღესა, თქმული გელათის მონასტერს 1877 წელსა
 • მოძღვრება თქმული გელათს 1869 წელსა 8 სექტემბერს
 • მოკლე მოძღვრება ტაძრად მიყვანებასა ზედა ყოვლად-წმიდისა ღვთის მშობელისა
 • სიტყვა თქმული 6 მაისს, ამაღლებასა ზედა, 1882 წელსა, დაბეზღებისათვის