კალათა

დეტალურად

იდეოლოგიური დანიშნულების პანეგირიკის კლასიკური ნიმუში. ავტორი ხოტბას ასხამს თამარ მეფესა და დავით სოსლანს. პოემა დაწერილი უნდა იყოს მე-13 საუკუნის 10-იან წლებში. თანამედროვე ტექსტმა ჩვენამდე მოაღწია მე-18 და მე-19 საუკუნეების ხელნაწერების მიხედვით. პოემის ავტორად იოანე შავთელია მიჩნეული, რაც „ვეფხისტყაოსნის“ ბოლო სტროფითაც დასტურდება. ამავე სტრიქონით ასევე დასტურდება, რომ აბდულმესია საქები ობიექტის ზედწოდებაა („აბდ ალ-მესიჰ“ არაბულად ნიშნავს „მესიის, ანუ ქრისტეს მონას“). არსებობს ვარაუდი, რომ აბდულმესია უნდა იყოს დავით სოსლანის ეპითეტი.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თამარ მეფისა და დავით სოსლანის შესხმა
 • [შესავალი]
 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
 • XI
 • XII
 • სქოლიო