კალათა

დეტალურად

ფიესკოს შეთქმულება გენუაში

ფრიდრიხ შილერი

გამომცემლობა ლითერასი

მთარგმნელი ვახტანგ ბეწუკელი

დრამატურგია

თარგმანი გერმანულიდან

დიდი გერმანელი პოეტის და დრამატურგის ფრიდრიხ შილერის (1759-1805) „ფიესკოს შეთქმულება გენუაში“ - რესპუბლიკური ტრაგედია.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • მოქმედი პირები
 • პირველი მოქმედება
  • პირველი გამოსვლა
  • მეორე გამოსვლა
  • მესამე გამოსვლა
  • მეოთხე გამოსვლა
  • მეხუთე გამოსვლა
  • მეექვსე გამოსვლა
  • მეშვიდე გამოსვლა
  • მერვე გამოსვლა
  • მეცხრე გამოსვლა
  • მეათე გამოსვლა
  • მეთერთმეტე გამოსვლა
  • მეთორმეტე გამოსვლა
  • მეცამეტე გამოსვლა
 • მეორე მოქმედება
  • პირველი გამოსვლა
  • მეორე გამოსვლა
  • მესამე გამოსვლა
  • მეოთხე გამოსვლა
  • მეხუთე გამოსვლა
  • მეექვსე გამოსვლა
  • მეშვიდე გამოსვლა
  • მერვე გამოსვლა
  • მეცხრე გამოსვლა
  • მეათე გამოსვლა
  • მეთერთმეტე გამოსვლა
  • მეთორმეტე გამოსვლა
  • მეცამეტე გამოსვლა
  • მეთოთხმეტე გამოსვლა
  • მეთხუთმეტე გამოსვლა
  • მეთექვსმეტე გამოსვლა
  • მეჩვიდმეტე გამოსვლა
  • მეთვრამეტე გამოსვლა
  • მეცხრამეტე გამოსვლა
 • მესამე მოქმედება
  • პირველი გამოსვლა
  • მეორე გამოსვლა
  • მესამე გამოსვლა
  • მეოთხე გამოსვლა
  • მეხუთე გამოსვლა
  • მეექვსე გამოსვლა
  • მეშვიდე გამოსვლა
  • მერვე გამოსვლა
  • მეცხრე გამოსვლა
  • მეათე გამოსვლა
  • მეთერთმეტე გამოსვლა
 • მეოთხე მოქმედება
  • პირველი გამოსვლა
  • მეორე გამოსვლა
  • მესამე გამოსვლა
  • მეოთხე გამოსვლა
  • მეხუთე გამოსვლა
  • მეექვსე გამოსვლა
  • მეშვიდე გამოსვლა
  • მერვე გამოსვლა
  • მეცხრე გამოსვლა
  • მეათე გამოსვლა
  • მეთერთმეტე გამოსვლა
  • მეთორმეტე გამოსვლა
  • მეცამეტე გამოსვლა
  • მეთოთხმეტე გამოსვლა
  • მეთხუთმეტე გამოსვლა
 • მეხუთე მოქმედება
  • პირველი გამოსვლა
  • მეორე გამოსვლა
  • მესამე გამოსვლა
  • მეოთხე გამოსვლა
  • მეხუთე გამოსვლა
  • მეექვსე გამოსვლა
  • მეშვიდე გამოსვლა
  • მერვე გამოსვლა
  • მეცხრე გამოსვლა
  • მეათე გამოსვლა
  • მეთერთმეტე გამოსვლა
  • მეთორმეტე გამოსვლა
  • მეცამეტე გამოსვლა
  • მეთოთხმეტე გამოსვლა
  • მეთხუთმეტე გამოსვლა
  • მეთქვსმეტე გამოსვლა
  • მეჩვიდმეტე გამოსვლა