კალათა

დეტალურად

რა ხდება ჩვენს ირგვლივ, ან რას შეიძლება ველოდოთ სამომავლოდ? ამის თაობაზე მრავალი იქთვა და დაიწერა... წინამდებარე მეტად ორგინალურ ფორმის ნაშრომში ავტორი ცდილობს პასუხი გასცეს ამ კითხვებს. ვფიქრობთ, თხრობის ასეთი სტილი მისაღები უნდა იყოს ყველანაირი გემოვნების მკითხველისათვის...
  • ჩემი არჩევანი