კალათა

დეტალურად

„რუსეთი 1991-2008“ მიმოიხილავს რუსეთის შიდა და საგარეო პოლიტიკას 1991-2008 წწ. დაწვრილებით არის განხილული ბორის ელცინისა და ვლადიმირ პუტინის პრეზიდენტობის წლებში გადადგმული პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ნაბიჯები. აგრეთვე, განხილულია რუსული ნაციონალიზმის საკითხი და მისი განვითარების ეტაპები. წიგნის მიწურულს, არსებული მასალის ანალიზის შედეგად, შემოთავაზებულია ორი თეორიული ჩარჩო - სუვერენული დემოკრატიული ნაციონალიზმი და გერმანული პარადიგმა. წიგნი შეიძლება გზამკვლევი იყოს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან რუსეთის უახლოესი ისტორიით, პოლიტიკით და ნაციონალიზმით. იგი განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება სტუდენტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხზე.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ავტორისგან
 • შესავალი
 • თავი 1. საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობა
  • 1. 1. ველიკორუსული შოვინიზმის წინამძღვრები
  • 1. 2. ბოლშევიზმი და ნეოიმპერიალიზმი
  • 1. 3. სტალინის პერიოდი და ფაშიზმზე გამარჯვება
 • თავი 2. რუსეთის შიდა და საგარეო პოლიტიკა და ნაციონალიზმი ბორის ელცინის პრეზიდენტობის წლებში (1992-1999)
  • 2. 1. ბორის ელცინი - ლიბერალურ-დემოკრატიული პერიოდი
   • 2. 1. 1. პოლიტიკა - რუსეთი, როგორც დასავლეთის ნაწილი
   • 2. 1. 2. ეკონომიკა - „შოკური თერაპია“
   • 2. 1. 3. სამხედრო საქმე - ნატო
   • 2. 1. 4. ლიბერალურ-დემოკრატიული პერიოდი და ნაციონალიზმის საკითხი
  • 2. 2. ბორის ელცინი - „დიდი სახელმწიფოს“ კონცეფცია
   • 2. 2. 1. პოლიტიკა - რუსეთი, როგორც ზესახელმწიფო
   • 2. 2. 2. ეკონომიკა - „შოკური“ თერაპია, ნაწილი II
  • 2. 2. 3. სამხედრო საქმე - ნატო, ნაწილი II
  • 2. 2. 4. „დიდი სახელმწიფოს“ კონცეფცია და ნაციონალიზმის საკითხი
 • თავი 3. 1999-2000 წწ. და „ეტატისტების“ აღმავლობა
 • თავი 4. რუსეთის შიდა და საგარეო პოლიტიკა და ნაციონალიზმი პუტინის პრეზიდენტობის წლებში (2000-2008)
  • 4. 1. ვლადიმირ პუტინი - 2000-2003 წწ. „კონცენტრირების“ პერიოდი
   • 4. 1. 1. პოლიტიკა - ძალაუფლების კონსოლიდაცია
   • 4. 2. 2. ეკონომიკა - ბუნებრივი რესურსების მონოპოლიზაცია
   • 4. 1. 3. სამხედრო საქმე - ვერტიკალის ჩამოყალიბება
   • 4. 1. 4. „კონცენტრირების“ პერიოდი და ნაციონალიზმის საკითხი
  • 4. 2. ვლადიმირ პუტინი - 2003-2006 წწ., „ლიბერალური იმპერიის“ პერიოდი
   • 4. 2. 1. პოლიტიკა - „ქვების“ შეგროვების ჟამი
   • 4. 2. 2. ეკონომიკა - ეკონომიკური ბერკეტების დანერგვა
   • 4. 2. 3. სამხედრო საქმე - ნატო
   • 4. 2. 4. „ლიბერალური იმპერიის“ პერიოდი და ნაციონალიზმის საკითხი
  • 4. 3. ვლადიმირ პუტინი - 2006-2008 წწ., „სუვერენული დემოკრატიის“ პერიოდი
   • 4. 3. 1. პოლიტიკა - რუსეთი, როგორც სუვერენული სახელმწიფო
   • 4. 3. 2. ეკონომიკა - ბუნებრივი რესურსების პოლიტიკა
   • 4. 3. 3. სამხედრო საქმე - ანტი-ნატო
   • 4. 3. 4. „სუვერენული დემოკრატია“ და ნაციონალიზმის საკითხი
  • თავი 5. „სუვერენული დემოკრატიული ნაციონალიზმი“ და გერმანული პარადიგმა
   • 5. 1. „სუვერენული დემოკრატიული ნაციონალიზმი“
   • 5. 2. გერმანული პარადიგმა
  • დასკვნა
  • ბიბლიოგრაფია
  • სქოლიო