კალათა

დეტალურად

ვაზის მწვანე ოპერაციები და მავნებელ-დაავადებები

გიორგი ბარისაშვილი

გამომცემლობა ელკანა

დარგობრივი

სერია ვაზი და ღვინო

საუკუნეთა მანძილზე ქართველმა მეურნემ ვაზის მოვლა-მოშენების მრავალმხრივი გამოცდილება დააგროვა, მაგრამ არსებული ტრადიციული ცოდნა საკმარისი აღარაა. მაღალი ხარისხის ყურძნის მისაღებად, ჯიშის შერჩევასა და აგროტექნიკური ღონისძიებების დაცვასთან ერთად, აუცილებელია ვაზის დაცვა მავნებელ-დაავადებებისაგან. ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანას“ მიერ გამოცემულ ბროშურაში განხილულია როგორც ვაზის მწვანე ოპერაციები და მათი ჩატარების მნიშვნელობა, ასევე ვაზის ზოგიერთი მავნებელ-დაავადების ამოცნობა და მათთან ბრძოლის პირდაპირი, თუ პროფილაქტიკური ღონისძიებანი. ბროშურა პირველად გამოიცა 2008 წელს და მევენახე ფერმერების დიდი ინტერესი გამოიწვია. ეს ბროშურის მეორე, გადამუშავებული და შევსებული გამოცემაა.
 • შესავალი
 • ვაზის მწვანე ოპერაციები
  • ზედმეტი ყლორტების შეცლა
  • ყლორტების წვერის წაწყვეტა
  • ნამხრევების შეცლა
  • ცის გახსნა
  • მწვანე რთველი
 • ბუფერული ზონები მევენახეობაში
 • ვაზის მავნებლები
  • ვაზის (მსხლის) მილმხვევი
  • ვაზის მეგალე ტკიპა
  • ვაზის (ქლიავის) აბლაბუდიანი ტკიპა
  • ყურძნის ჭია
  • ვაზის ფილოქსერა
  • ვაზის ბალიშა ცრუფარიანა
  • ვაზის ფქვილისებრი ცრუფარიანა
  • აკაციის ცრუფარიანა
  • ვაზის კვირტის ჭია, ანუ ბუკნა
  • ჩვეულებრივი კრაზანა
 • სასარგებლო მწერების „სასტუმრო“ ვენახში
 • ვაზის სოკოვანი დაავადებები
  • ვაზის ჭრაქი
  • ვაზის ნაცარი
  • ყურძნის თეთრი სიდამპლე (ვაიტროტი)
  • ყურძნის შავი სიდამპლე (ანუ ბლეკროტი)
 • ლიტერატურა
 • Resume
 • დანართები
  • დანართი 1. ვაზის (მსხლის) მილმხვევი
  • დანართი 2. ვაზის (ქლიავის) აბლაბუდიანი ტკიპა
  • დანართი 3. ვაზის მეგალე ტკიპა
  • დანართი 4. ყურძნის ჭია
  • დანართი 5. ვაზის ფილოქსერა
  • დანართი 6. აკაციის ცრუფარიანა
  • დანართი 7. ვაზის ჭრაქი
  • დანართი 8. ვაზის ნაცარი
 • ღონისძიებების კალენდარი