კალათა

დეტალურად

ჩვენ ვეცადენით, რაც-კი შეგვეძლო, ქართულ მდაბიო ენით გადმოგვეცა ის ცოდნა, რომელიც ყოველ მოვენახეს ვაზის მოშენებაში მოჰხმარდება. აქ შეკრებილია ის ცოდნა სამეურნეო მეცნიერებისა ვაზის მოვლა-მოშენებაზე, რომელიც მეცნიერებამ, ჩვენმა და სხვა ქვეყნის მოვენახეთა, თავის ვარჯიშობით გამოიკვლიეს. ამ წიგნის დასაწყის წყაროებად ჩვენ მივიღეთ მსწავლულ კაცების თხზულებანი, მაგალითად: დრუბრიელისა, ბაბოსი, ფოექსისა, ცაბელისა, ვეენბერისა, ტარდანისა, ბერშისა, ედუარდ რეგოსი, აგრონომ ოქრომჭედლიშვილისა და სხვათა; უხილავ და ხილულ საგნების სახელები-კი (ტერმინები) ზოგი საბა ორბელიანის ლექსიკონიდამ ამოკრეფილია, ზოგი სხვა და სხვა წიგნებიდამ და ზოგიც ხალხის გამოთქმიდამ.
 • წინასიტყვაობა
 • კარი პირველი. მცენარეთა ცხოვრება
  • ქვეყანა და იმაზე საუბარი.
  • საუბარი მიწის თვისებაზე.
  • შინაარსი და სინოყიერე მიწისა.
  • გარჩევა ყოველ გვარის მიწის თვისებისა.
  • საუბარი ჰაერზე.
  • საუბარი მცენარეზე და იმის ორგანოებზე.
  • მცენარის ორგანოები.
  • მცენართ ცხოვრება და იმათი შინაარსი.
  • მცენარის უჯრები
  • ხლოროფილი.
  • საუბარი მცენარის ამომცენარეობაზე.
 • კარი მეორე. ვაზის მოშენება
  • საუბარი სავენახე მიწის ამორჩევაზე.
  • ვენახის პატივი
  • საუბარი ვაზის გამრავლებაზე თესლით.
  • მოსაშენებელი ალაგი - სკოლა.
  • საუბარი ვაზის გაშენებაზე კვირტით.
  • საუბარი ვაზის გაშენებაზე რქით.
  • საუბარი ვაზის გამრავლებაზე რქის დაწიდვნით.
  • საუბარი სავენახე ალაგის მოშენებაზე ძირიანი ვაზით.
  • საუბარი ახალშენის მოვლაზე პირველ სამ წელიწადს.
  • ვაზის მოვლა პირველ წელს.
  • საუბარი ახალშენის შემუშავებაზე მეორე წელს.
  • საუბარი ახალშენის მოვლაზე მესამე წელსა.
  • საუბარი ვენახის დაკრეფაზე.
  • საუბარი ვენახის მორწყვაზე და გაახლებაზე
  • საუბარი ვაზის დაყენებაზე სხვა და სხვა რიგათ.
  • საუბარი ვაზის გასხვლაზე.
  • საუბარი ვაზის მყნობაზე.
  • საუბარი მიწის შემუშავებაზე სხვა და სხვა რიგათ.
  • საუბარი ვენახის სამუშაო იარაღებზე.
 • კარი მესამე. ვაზის მოშენება ამიერ და იმიერ კავკასიაში.
  • ტფილისის გუბერნია.
   • თიანეთის, თელავის და სიღნაღის მაზრები.
   • კახეთი.
   • გორის მაზრა (ქართლი).
   • დუშეთის მაზრა (არაგვის ხეობა).
  • ქუთაისის გუბერნია.
   • იმერეთი (ქუთაისის და შორაპნის მაზრები).
   • რაჭა-ლეჩხუმი.
   • გურია.
   • სამეგრელო (ოდიში).
  • ელისავეტოპოლის გუბერნია (განჯა).
  • ბაქოს გუბერნია.
  • კავკაზის იქით ადგილები (ყიზლარი).
  • ყაზი-კუმუხი.
  • სტავროპოლის მაზრა (ყუბანი).
 • კარი მეოთხე. ვაზის ავადმყოფობა და იმისი მორჩენა.
  • დაძვრა.
  • ტყირპი.
  • ლორწთ-სიუხვე.
  • ყვავილის-დაცვივნა.
  • სიყვითლე.
  • ვაზის დაშარვა.
  • ანტონის ცეცხლი.
  • კორძი.
  • კუ.
  • ნაცარი (oidium tuckeri).
  • ფილოქსერა (Phylloxera Y astatrix).
  • ვაზის ობი (მილდიუ).