კალათა

დეტალურად

წიგნი უპირველესად განკუთვნილია საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისათვის, რომლებიც პირველ ნაბიჯებს დგამენ ისეთ სპეციალობებზე, როგორებიცაა: ბიზნესადმინისტრირება; ეკონომიკური, საერთაშორისო, საზოგადოებასთან ურთიერთობები და სხვა. წიგნში განმარტებულია ძირითადი მარკეტინგული კონცეფციების საფუძვლები და მოყვანილია თვალსაჩინო მაგალითები აშშ-ისა და სხვა ქვეყნებში მოქმედი კომპანიების გამოცდილებიდან. აგრეთვე განთავსებულია მაგალითები ქართული კომპანიების ბიზნესსაქმიანობის შესახებ. ნაწილი II (ოთხ ნაწილად).
 • თავი 3. მარკეტინგული გარემოს ანალიზი
  • თავის მიზნები
  • თავის მოკლე მიმოხილვა
  • კომპანიის მიკროგარემო
  • კომპანიის მაკროგარემო
  • დემოგრაფიული გარემო
  • ეკონომიკური გარემო
  • ბუნებრივი გარემო
  • ტექნოლოგიური გარემო
  • პოლიტიკური და სოციალური გარემო
  • კულტურული გარემო
  • რეაგირება მარკეტინგულ გარემოზე
  • 3.1. მარკეტინგი პრაქტიკაში – თომს შუუზი: „იყავი ის ცვლილება, რაც გინდა, რომ მსოფლიოში მოხდეს“.
  • 3.2. მარკეტინგი პრაქტიკაში – www.YourCompanySucks.com
  • მიზნებისა და ძირითადი კონცეფციების კვალდაკვალ
  • კომპანიის მაგალითი – კომპანია თარგეთი: ელოდე მეტს. გადაიხადე ნაკლები
  • ქართული ბიზნესსიტუაცია - ჯეოსელი
 • თავი 4. მარკეტინგული ინფორმაციის მართვა მყიდველის შესაცნობად
  • თავის მიზნები
  • თავის მოკლე მიმოხილვა
  • მარკეტინგული ინფორმაცია და მყიდველების შეცნობა
  • მარკეტინგული ინფორმაციის საჭიროების შეფასება
  • მარკეტინგული ინფორმაციის მოპოვება
  • მარკეტინგული კვლევა
  • მარკეტინგული ინფორმაციის ანალიზი და გამოყენება
  • მარკეტინგულ კვლევასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები
  • 4.1. მარკეტინგი პრაქტიკაში – ეთნოგრაფიული კვლევა: დაკვირვება - როგორ იქცევიან მომხმარებლები
  • 4.2. მარკეტინგი პრაქტიკაში – მოსმენა ონლაინრეჟიმში: ინტერნეტმა იცის, რა გსურთ თქვენ
  • მიზნებისა და ძირითადი კონცეფციების კვალდაკვალ
  • კომპანიის მაგალითი – ჰარას ენთერთეინმენთი: ჯეკპოტის მოხსნა მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვით
 • თავი 5. სამომხმარებლო ბაზრები და მომხმარებელთა ქცევა
  • თავის მიზნები
  • თავის მოკლე მიმოხილვა
  • მომხმარებლის ქცევის მოდელი
  • მომხმარებლის ქცევაზე მოქმედი მახასიათებლები
  • მომხმარებლის ქცევის ტიპები ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დროს
  • მომხმარებლის მიერ ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი
  • მყიდველის გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ახალი პროდუქტის შესყიდვისას
  • 5.1. მარკეტინგი პრაქტიკაში – ვებსამყარო: ონლაინსოციალური ზეგავლენის გამოყენება
  • 5.2. მარკეტინგი პრაქტიკაში – ლექსუსი: კლიენტების აღფრთოვანება პროდუქტის შესყიდვის შემდეგ, რათა მათ კვლავ შეიძინონ კომპანიის პროდუქცია
  • მიზნებისა და ძირითადი კონცეფციების კვალდაკვალ
  • კომპანიის მაგალითი - პორშე (Porsche): ძველის დაცვა და ახლის შექმნა
 • თავი 6. ბიზნესბაზრები და ბიზნესმყიდველის ქცევა
  • თავის მიზნები
  • თავის მოკლე მიმოხილვა
  • ბიზნესბაზრები
  • ბიზნესმყიდველის ქცევა
  • ბიზნესშესყიდვის პროცესი
  • ელექტრონული შესყიდვები: ინტერნეტით ყიდვა
  • ინსტიტუციური და სამთავრობო ბაზრები
  • 6.1. მარკეტინგი პრაქტიკაში – დოუ პლასტიკსი (Dow Plastics): თქვენი მოგება ჩვენი მოგებაა!
  • 6.2. მარკეტინგი პრაქტიკაში – საერთაშორისო მარკეტინგის წესი: სადაც ხარ, იქაური ქუდი დაიხურე!
  • კომპანიის მაგალითი – სისკო სისტემსი: ბიზნესპრობლემების გადაჭრა თანამშრომლობის მეშვეობით
  • ქართული ბიზნესსიტუაცია - აგროექსპორტი