კალათა

დეტალურად

ლევან გოთუას ტეტრალოგია „გმირთა ვარამი“. XVI-XVII საუკუნეების საქართველოს ყოფის ამსახველ ამ რომანს საბჭოთა რეჟიმის მიერ რეპრესირებული ლევან გოთუა სასჯელის მოხდისას შორეულ ვორკუტაში წერდა და სამშობლოში ნაწილ-ნაწილ ფარულად აგზავნიდა...
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • I. „საზამთროს ანაბანა“
 • II. ხელის ჩრდილი
 • III. ორსახეობა სიყვარულისა
 • IV. ჩამოღებული ალაყაფი
 • V. ციცქნა პერანგი
 • VI. თელავური ღრეობა
 • VII. ბეწვის ბილიკებზე
 • VIII. თეთრი შინდის ელჩიონი
 • IX. გათიშული სერობა
 • X. შორი სარმა
 • XI. „საქართველოს უბე“
 • XII. დათვის აზნაური
 • XIII. მძიმე არჩევანი
 • XIV. ჯიხვის რქის მშვილდი
 • XV. შაჰინშაჰის კრიალოსანი
 • XVI. ალაზნის სუფრა
 • XVII. მთის დედოფალი
 • XVIII. ვერხვის გზა
 • XIX. მცხეთის ზეიმი
 • XX. შავოსანი ქალ-შიკრიკი
 • XXI. ტრფობის ბილიკი
 • XXII. ნაჩქარევი ქორწილი
 • XXIII. ალმასის ბეჭედი
 • XXIV. ცეცხლის ქამარი
 • XXV. გზა სიმწრისა და სიხარულისა
 • XXVI. ბედის მარცვალი
 • XXVII. გლოვის მაყარი
 • XXVIII. ჯიქურდავლური
 • XXIX. ხელოვნება სიმწრისა და დუმილისა
 • XXX. დიდმარხვის ბრძოლა
 • XXXI. ალაზნურაი
 • XXXII. დიდი მარცხი (უცნაური ელჩობა)
 • XXXIII. აუგი შეხლა
 • XXXIV. „ლომთავა» და «ცხენფაფარა“
 • XXXV. მანდილთსიბრძნისა
 • XXXVI. თოთხმეტი წლის უნახავი
 • XXXVII. კუზიანი სიტკბო
 • XXXVIII. შუღლის გზა
 • XXXIX. „შავი კატის ჩრდილი“
 • XL. ვინმე გაუკითხავი
 • XLI. მღვრიე ალაზანი
 • XLII. ახალვითარება
 • XLIII. ალავერდი და ნეკრესი
 • XLIV. ორომტრიალი
 • XLV. მესხური ნანინა
 • XLVI. ტაძრის კალო
 • XVII. დიდი სამსჯავრო