კალათა

დეტალურად

ლოცვანი ძველქართულ ენაზე
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • დილის ლოცვანი
  • დასაწყისი ლოცვები
  • სამწმიდაობის ტროპარნი
  • და ლოცვა სამებისადმი
  • ფსალმუნი 50
  • მრწამსი
  • ლოცვა დიდისა მაკარისა
  • ლოცვა ბასილი დიდისა
  • ლოცვა მფარველი ანგელოსისადმი სამარადისო
  • კონდაკი ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობელისა
  • მოკითხვა მთავარანგელოსისა მიერ ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობელისა
  • ლოცვით მოწოდება წმიდანისა, რომლის სახელიცა გვაქვს
  • ტროპარი ჯვარისა და ლოცვა ერისა და მამულისათვის
  • ლოცვა ცოცხალთათვის
  • ლოცვა გარდაცვალებულთათვის
 • ძილად მისვლის ლოცვანი
  • დასაწყისი ლოცვები
  • ტროპარნი
  • ლოცვა 1, წმიდისა დიდისა მაკარისა ღვთისა მამისადმი
  • ლოცვა 2, უფლისა იესუ ქრისტესი
  • ლოცვა 3, სულისა წმიდისადმი
  • ლოცვა 4
  • ლოცვა 5, წმიდისა ანგელოსისა მიმართ
  • კონდაკი ღვთისმშობელისა
  • ლოცვა 6, პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯვარისადმი
  • ლოცვა სათქმელი ცალკე
  • ლოცვა
  • ლოცვა ძილად დაწოლისა სავედრებელი
 • აღსარების წინ საკითხავი ლოცვები
  • ლოცვა წმ. იოანე ოქროპირისა, აღსარებისათვის ცოდვათა და სინანულისა
  • ლოცვა წმიდისა ამონისი
  • ლოცვა წმიდისა ეფრემისი:
  • ლოცვა წმიდისა ისაკ განშორებულისა
  • ლოცვა წმ. ტიმოთესი
  • 90-ე ფსალმუნი:
 • აღსარების შემდეგ წასაკითხი ლოცვანი
 • ლოცვები ზიარების წინ
  • 50-ე ფსალმუნი
  • ხმა, ბ. გალობა, ა. ძლისპირი
  • გალობა, გ. ძლისპირი
  • გალობა, დ. ძლისპირი
  • გალობა, ე. ძლისპირი
  • გალობა ვ, ძლისპირი.
  • კონდაკი, ხმა, ბ. ზენათა ძიებითა
  • გალობა, ზ. ძლისპირი
  • გალობა, ე. ძლისპირი
  • გალობა, თ. ძლისპირი
  • და ლოცვა ესე სერობისა.
  • 22-ე ფსალმუნი:
  • 23-ე ფსალმუნი:
  • 115-ე ფსალმუნი:
  • ტროპარი. ხმა 3
  • ლოცვა წმ. დიდისა ბასილისა
  • ლოცვა წმ. მამისა იოანე ოქროპირისა. 2
  • ლოცვა წმ. სიმეონ მეტაფრასისა, 3
  • მისივე, 4
  • ლოცვა წმ. მამისა იოანე დამასკელისა, 5
  • ლოცვა დიდისა ბასილისა, 6
  • სხვა ლოცვა საღმრთოთაგან თქმულთა წმიდისა ზიარებისა, სიმეონ ახლისა ღმრთის-მეტყველისა 7
  • სხვა ლოცვა იოანე ოქროპირისა 8
  • მისივე 9
  • მისივე 10
  • სხვა ლოცვა იოანე დამასკელისა 11
  • სხვა ლოცვა თქმული წმ. დიდისა ბასილისა 12
  • სხვა ლოცვა იოანე ოქროპირისა
  • სხვანი ესე მეტაფრასისანი
 • ზიარების შემდგომი ლოცვან
  • ესრეთ ლოცვა სამადლობელი
  • სხვა ლოცვა დიდისა ბასილისა
  • ლოცვა სიმეონისა
  • სხვა ლოცვა
  • სხვა ლოცვა ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა
  • ტროპარი იოანე ოქროპირისა
  • ტროპარი წმ. ბასილი დიდისა:
  • ტროპარი და კონდაკი წმ. გრიგოლი დიოლოღოსისა:
  • ლოცვები დილის 6 საათზე
   • ფსალმუნი 22
  • ლოცვები დილის 9 საათზე
   • ფსალმუნი 50
  • ლოცვები დღის 12 საათზე
   • ფსალმუნი 90
  • ლოცვები დღის 3 საათზე
   • ფსალმუნი 142
   • წმიდა ნინოს ტროპარი
  • ლოცვები საღამოს 6 საათზე
   • ფსალმუნი 69
   • წმიდა გიორგის ტროპარი
  • ლოცვები საღამოს 9 საათზე
   • ფსალმუნი 127
   • ტროპარი წმიდა ნიკოლოზისა
  • ლოცვა ღამის 12 საათზე
   • ფსალმუნი 133
  • იესოს ლოცვა
  • სხვადასხვა ყოველდღიური ლოცვანი
   • ლოცვა საზრდელის მიღების წინ
   • ლოცვა შემდგომად საზრდელის მიღებისა
   • ლოცვა სწავლის დაწყების წინ
   • ლოცვა შემდგომ სწავლისა
   • ლოცვები ყოველი საქმის დაწყების წინ
   • ლოცვა საქმის დამთავრების შემდეგ
   • ლოცვა მგზავრობის მნებებელთა
   • ლოცვა მგზავრობის მნებებელთათვის ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისა მიმართ
   • ლოცვა სნეულთათვის
   • ლოცვა ყოველსა სნეულებასა ზედა
   • ლოცვა თხოვათა მიმთხვევისათვის
   • ლოცვა სეფისკვერის და წმიდა წყლის მიღებისათვის
   • ლოცვა ხატის წინაშე სანთლის დანთებისას სათქმელი
   • ლოცვა ეფრემ ასურისა
   • ლოცვა იოანე ოქროპირისა წმიდათა წერილთა ხელად მიღებისათვის
   • წმიდა წერილის შემდგომ საკითხავი ლოცვა
   • ოპტელი ბერების ლოცვა
   • წმიდა იოანე ოქროპირის ლოცვა დილა-საღამოს საკითხავი
  • ლოცვანი სინანულისანი
   • კონდაკი, ხმა 6
   • იბაკონი სინანულისანი
  • ფსალმუნთა კითხვის წესი
  • წმიდა პასექისა და ბრწყინვალე შვიდეულის ჟამნობა
  • ტროპარ-კონდაკები
   • ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობელი
   • ცხოველსმყოფელი და პატიოსანი ჯვარისა
   • წმიდა იოანე ნათლისმცემელი
  • საზოგადო ტროპარ-კონდაკები
   • წმიდათა მთავარანგელოზთა
   • წმიდათა წინასწარმეტყველთა
   • წმიდათა მოციქულთა
   • წმიდათა მოწამეთა
   • წმიდათა მღუდელ-მთავართა
   • ღირსთა და ღმერთ-შემოსილთა მამათა
   • მიცვალებულთა ხსენების დღეს
  • სქოლიო