კალათა

დეტალურად

ბჰაგავან შრი სატია საი ბაბას ამ წიგნში, რომელიც მისმა ერთგულმა ცნობილმა მეცნიერმა, ცნობილი ოთხტომეულის “სატიამ შივამ სუნდარამ”-ის ავტორმა პროფესორმა ნ. კასტურიმ ჩაიწერა, შეკრებილია სიბრძნის ფასდაუდებელი განძი, რომელიც უეჭველად დაეხმარება ჭეშმარიტების ყველა მაძიებელს სულიერების გზაზე, მიუხედავად ასაკისა და რელიგიური მრწამსისა.
 • წინასიტყვაობა
 • 1. ვინაიაკა – ყველას მბრძანებელი
 • 2. გურუს წყალობას მარადიული დიდება მოაქვს
 • 3. აანთე სიბრძნის ლამპა
 • 4. ღმერთს არ გააჩნია განსაზღვრული ფორმა
 • 5. მოქმედების წმინდა ნაყოფი
 • 6. რა უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ღმერთს სთხოვო
 • 7. ხვალ მოდი
 • 8. ყოველ ადამიანს უნდა სწამდეს თავისი თავის
 • 9. ეგოიზმი და ღმერთი შეუთავსებელია
 • 10. ერთი ერთგული მოსწავლე ათას მერყევზე უკეთესია
 • 11. სამი ყველაზე უკეთესი რამ
 • 12. მიჰყევით ბრძენ ადამიანს
 • 13. ღირებულება გააორმაგა
 • 14. გონიერად შეასრულეთ ნებისმიერი სამუშაო
 • 15. სიმდიდრეზე მიბმულობა ადამიანის თვისებებს ცვლის
 • 16. როგორ გავუმკლავდეთ ცუდ ჩვევებს
 • 17. დედის თაყვანისცემა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე იშვარასი (ღმერთისა)
 • 18. მას არ გააჩნია სიცოცხლის ხაზი
 • 19. თვითდამცირება ეგოიზმია
 • 20. ქალები უფრო ერთგულები არიან, ვიდრე კაცები
 • 21. რამა მიიღებს ყველას, ვინც მასში თავშესაფარს ეძებს
 • 22. ჯამი და ნემსი
 • 23. კაცობრიობის უნიკალური ღირებულებები
 • 24. მამის მიმართ ერთგულებამ ადი შანკარას ღვთაებრივი წყალობა მოუტანა
 • 25. გოპების ერთგულება
 • 26. რას უნდა ჩასჭიდო ხელი?
 • 27. მაიას (ილუზიის) საბანი და დათვი
 • 28. ქაღალდის ნაგლეჯი
 • 29. ტენალი რამაკრიშნას „ტანეშაჰ ბჰარატა“
 • 30. საბარის სადჰანა (ღვაწლი)
 • 31. მხეცების მსოფლიო საბჭო
 • 32. გაიზიარეთ ღმერთის თვალსაზრისი
 • 33. ყველაზე საოცარი რამ დედამიწაზე
 • 34. ატმანის არსი (ატმა ტატვა) ერთიანია, ერთია და იგი ყველა არსებაშია
 • 35. შიგთავსი ერთია, მაგრამ სათავსი სხვადასხვაა
 • 36. სწორი გზა განთავისუფლებისკენ
 • 37. ღმერთის ყოველ მოქმედებას გააჩნია აზრი
 • 38. ჰანუმანის ერთგულება
 • 39. ეკალი გზაზე
 • 40. განდგომა (ვაირაგია): მოჰაჯიტის ისტორია
 • 41. ნუ განსჯით სხვების ერთგულებას
 • 42. თუ ღმერთი თქვენ მხარეზეა, მაშინ სამყარო თქვენს ხელშია
 • 43. კარნა, დიადი მჩუქნელი
 • 44. კარნას დაღუპვამ დჰარმარაჯა მწუხარებაში ჩააგდო
 • 45. „ბჰაქთი-სუტრები“ და ნარადა
 • 46. კრიშნა ატმანის ხილული სახეა
 • 47. ბურთულათი თამაში ღმერთის სახელით
 • 48. დიდი მწუხარება უფრო პატარას ჩრდილავს
 • 49. ჩაიტანია ღმერთის განხორციელებაა
 • 50. თანაგრძნობა სიდიადის ნიშანია
 • 51. ჯილდო გულწრფელი მისწრაფებისთვის
 • 52. თქვენი საუკეთესო მეგობარი
 • 53. მიწიერი სიხარული მახრჩობელა გველის რგოლებივით გგუდავთ
 • 54. ხმა წმიდათაწმიდაა
 • 55. ბრაჰმანი ყველაფერს მოიცავს
 • 56. მთლიანად მიენდეთ მის ნებას
 • 57. მწყემსი ქალების დესპანი
 • 58. შეუძლებელია მთელი სამყარო მწვანე საღებავით შეღებო
 • 59. ლაქშმანა ახსნა-განმარტებას აძლევს გუჰას
 • 60. კალიდასის ბჰაქთი უფრო ძლიერია, ვიდრე მისი იუქთი
 • 61. ბჰარატა თაყვანს სცემს რამას
 • 62. მტკიცე რწმენით გამყარდით თვითკონტროლში
 • 63. ყავა თევზისთვის
 • 64. ღმერთი მხეცებსა და ფრინველებს ეხსნება
 • 65. ღმერთისთვის მნიშვნელოვანია გრძნობები, რომლებიც მოქმედების უკანაა დაფარული
 • 66. გურუ ბოლო იმედია
 • 67. კამერა
 • 68. ეგოიზმისგან თავისუფლება ბჰაქთის (ღმერთის ერთგულის) პირველი და მთავარი ნიშანია
 • 69. სურვილები გვბოჭავს
 • 70. თქვენი აზრები ზეგავლენას ახდენს საჭმელზე, რომელსაც ამზადებთ
 • 71. იაჯნებსა და ტიაგებს (შეწირულობებსა და შეწირვის წეს-ჩვეულებებს) დიდი სარგებლობა მოაქვს
 • 72. ცრურწმენა და ბრმად მიბაძვა
 • 73. არასოდეს არის ადრე სულის სამეფოში შესვლა
 • 74. ტრანზისტორული მიმღები თუ დალაქის ყუთი?
 • 75. კაბირის პიტამბარა ღმერთისთვის
 • 76. სიმტკიცე და ღრმა რწმენა ღვთის წყალობას მოიხვეჭს
 • 77. არამიბმულობა ღმერთისკენ უდიდეს მისწრაფებას ბადებს
 • 78. დჰარმა-ბოდჰა მაჰატმების ჭეშმარიტი დჰარმაა
 • 79. ყოველი მატერიალური ობიექტი რაოდენობრივად და ხარისხობრივად განსხვავდება მეორისგან
 • 80. რაბინი მალიკი და ჰუსეინი
 • 81. ილუზიამ (მაიამ) შეიძლება დაღუპვამდე მიგიყვანოთ
 • 82. ამქვეყნიური სიყვარული და მიბმულობა ყოველ სიხარულსა და მწუხარებაზეა პასუხისმგებელი
 • 83. ერთი ბედნიერი ოჯახის საიდუმლოება
 • 84. ო! მე მოვკვდი
 • 85. ღმერთს დაემორჩილეთ, და არა ადამიანს
 • 86. კრიშნას ღვთაებრივი ცეკვა მწყემს ქალებთან (რასაკრიდა) და მისი მნიშვნელობა
 • 87. უპირობო რწმენა გზაა სულიერი წარმატებისკენ
 • 88. სიტყვები მოლაპარაკის ზრდილობას ავლენს
 • 89. ეს მუდმივად არ გაგრძელდება
 • 90. სად არის იგი?
 • 91. სატსანგიდან მხოლოდ კარგი იდეები გამოარჩიეთ
 • 92. ბედნიერება და მასზე თქვენი წარმოდგენა
 • 93. რაც არ უნდა მოხდეს, თქვენს შინაგან ბუნებას მიჰყევით
 • 94. დედა კალი ლოცავს ტენალი რამაკრიშნას
 • 95. ეს სამყარო კალპავრიქშის (ნატვრის ხის) ნაწილია
 • 96. იმოქმედეთ სწორად, და მოსავალს მოიმკით
 • 97. გურუ თვითონ უნდა იყოს ბრაჰმანი
 • 98. დიქშა რაქშას დასაუფლებლად
 • 99. უფალი არ იქნება ჩუმად, თუკი მის ერთგულს შეურაცხყოფას აყენებენ
 • 100. ღმერთის სახელი და ბედის ბორკილები შეუთავსებელია
 • 101. იშვარას (ღმერთის) ნება მუდამ სრულდება
 • 102. „იოგაქშემამ ვაჰამიაჰამ“
 • 103. სიმდიდრე საშინელი ცდუნებაა
 • 104. ლოცვები გულიდან უნდა მოდიოდეს
 • 105. ვინ არის ჭეშმარიტი ერთგული?
 • 106. ატმანს განსხვავების უდიდესი უნარი გააჩნია
 • 107. რძე და წყალი
 • 108. ნუ თამაშობთ ერთდროულად „ჰარისჩანდრას“ და „ლანკადაჰანას“
 • 109. სიმტკიცესა და რიტუალების დაცვას სადჰანაში თან უნდა ახლდეს გარჩევის უნარი
 • 110. ერთგულება (ბჰაქთი) ყველაფერზე უფრო მაღალია
 • 111. რწმენა და მეცნიერება
 • 112. რწმენას შეუძლია ღმერთი აიძულოს, რომ თავი გამოავლინოს
 • 113. დიდი ადამიანები სიბრძნის შუქს ავრცელებენ
 • 114. უკმაყოფილო ადამიანი მკვდარზე უარესია
 • 115. სატია შირდი საისთვისაც საყრდენი იყო
 • 116. ვედების აღორძინება
 • 117. მისი საკუთარი ქვა
 • 118. გარშემომყოფთა პატივისცემას ან უპატივცემულობას ხშირად საფუძველი არ გააჩნია
 • 119. ვინ მოიგო?
 • 120. მხოლოდ მდგრად გონებას შეუძლია გაიგოს ის, რაც ატმანს შეეხება
 • 121. შირდიში მომხდარი მოვლენების გახსენება
 • 122. მწყემსი ქალების წყალობით ნარადას სიბრძნე მოემატა
 • 123. საკვები ხასიათის საფუძველია
 • 124. რასაც ღმერთი გადაწყვეტს, სწორედ ის მოხდება
 • 125. ყველა სახელი მისია, ყველა ფორმა მისია
 • 126. გიყვარდეთ ის, ვინც ღმერთს უყვარს
 • 127. მიბაძვა სულელობის ნიშანია
 • 128. რომელი ტიკი უფრო სუფთაა?
 • 129. ღვთაებრივი მაგალითი ლიდერთათვის
 • 130. სამი თევზი – სატვა, რაჯასი და ტამასი
 • 131. უფალი არასოდეს მიატოვებს იმას, ვინც მას რწმენით მიმართავს
 • 132. ერთი მცდარი ნაბიჯი
 • 133. ველურ და უგუნურ არსებასთან მეგობრობის შედეგები
 • 134. ვაჟიშვილები
 • 135. აღსავლის კარებიდან
 • 136. ორი სირინოზი
 • 137. როდის სცდიან ღმერთები ადამიანს
 • 138. ამაოება, ამაოება!
 • 139. იგი თავისი ქმრის მასწავლებელი იყო
 • 140. პირველი ნაბიჯი არასწორად არის გადადგმული
 • 141. ინდოელებმა ჭკუა ასწავლეს ალექსანდრეს
 • 142. ვინ დაწერა ეს?
 • 143. ეპიზოდი კალინგასთან
 • 144. რა მოქმედებებია ღმერთისთვის სასიამოვნო
 • 145. რამა გოვარდჰანას მთას აკურთხებს
 • 146. ურთიერთობათა გარკვევისას უკეთესია პატიოსნება და პირდაპირობა
 • 147. ისაა რეალური, თუ ესაა რეალური?
 • 148. შორს არის აქედან ვაიკუნთჰა (ღმერთის სავანე)?
 • 149. აი როგორი ძროხა უნდოდა მას
 • 150. განავითარეთ ღვთაებრივი თვისებები
 • 151. სუპერქურდი
 • 152. აკრძალული ხილის გემოს გასინჯვის ორი წუთი
 • 153. სად არის ღმერთი?
 • 154. ერთ ცუდ ჩვევაზე მაინც თქვით უარი
 • 155. ერთგული გაიქცა
 • 156. ღმერთი სცდის და აჯილდოებს
 • 157. მიბაძვა
 • 158. დჰარმა უხდის
 • 159. მან სიმართლე წამოიყვირა
 • 160. შივას გაკვეთილი
 • 161. განმაიარაღებელი ღიმილი
 • 162. ვალის გრძნობამ გადაარჩინა იგი
 • 163. ღმერთი შეგნითაა
 • 164. ღმერთის გეგმა
 • 165. ჩვეულებრივი მარილი თუ ძროხის ნაკელი?
 • 166. ნარა და ნარაკა
 • 167. გრამატიკა და წყალობა
 • 168. სახვევი ცხვირზე
 • 169. დროის ხარჯვა
 • 170. სიკვდილის სურვილი
 • 171. გატეხილი ქოთანი
 • 172. არარსებული მტერი
 • 173. მას არც ერთი აქვს, არც მეორე
 • 174. ქვიშა ოქროდ იქცევა
 • 175. სიზარმაცე
 • 176. ღმერთებსაც კი მართებთ დამორჩილება
 • 177. რამას ლოყა
 • 178. ჭკვიანი ბებია
 • 179. როდესაც ღმერთს უარყოფ
 • 180. დარჩა ორი მარცვალი
 • 181. მომნანიებელი ძაღლი
 • 182. მისი დჰარმა იცვლება
 • 183. უკან გიბრუნებ მადლიერებით
 • 184. რუკმინის ქორწილი
 • 185. რძლის გამონათქვამი
 • 186. მოწვევა თოთო ბავშვისგან მოხდა
 • 187. მალადასა
 • 188. მოწყალების ფიალა
 • 189. სუგუნა
 • 190. ნაზი ტერფები
 • 191. გურუ ამბობდა
 • 192. სამაჯურები ხელზე
 • 193. გამოამჟღავნეთ გულისხმიერება
 • 194. ყვირილი, რომელსაც გადარჩენა შეუძლია
 • 195. ცოცხი
 • 196. მოსწავლის რწმენა
 • 197. საეჭვო გამართლებები
 • 198. ვირის სიკვდილი
 • 199. ონამი
 • 200. შიში კლავს
 • 201. მრავალი ხმა
 • 202. გაუგზავნეთ ისინი ღმერთს
 • 203. ბოცვერი გაიქცა
 • 204. მისი საყრდენი
 • 205. შივა
 • 206. გამოცდა
 • 207. ცოლი უფრო ბრძენია
 • 208. გამარჯვება განაღდებულია
 • 209. ნუ ჩქარობთ
 • 210. შეჯიბრი ბანანის ჭამაში
 • 211. ენა და თვალი
 • 212. წარმავალი სილამაზე
 • 213. საჩუქრები
 • 214. ბაყაყი
 • 215. განსაკუთრებული უპირატესობები
 • 216. ვინ უნდა მოკვდეს?
 • 217. და არა სპილენძის
 • 218. მიწის წყურვილი
 • 219. საკუთარი ბალიშის ქვეშ
 • 220. ჯადოქრობა
 • 221. თავის მიბრუნება
 • 222. თვალები, რომლებიც მე მჭირდება
 • 223. მადლიერება
 • 224. როგორც იქნა, ტიტული!
 • 225. ფანტაზია
 • 226. ურთიერთდახმარება
 • 227. გულისრევა
 • 228. აგური მისი ღმერთისთვის
 • 229. ყველაზე უფრო საქებარი არჩევანი
 • 230. დჰობი პასუხობს
 • 231. გაფრთხილებები მოკვდავისათვის
 • 232. შეჩერდით! შეჩერდით! დაბრუნდით უკან!
 • 233. იგი ითხოვდა ამას
 • 234. კატა
 • 235. გერუას (ნარინჯისფერი ქსოვილის) ტანსაცმელი
 • 236. უფრო ტკბილად, ვიდრე ტანსენი
 • 237. „თვალი თვალისა წილ, კბილი კბილისა წილ“
 • 238. სიძე
 • 239. რავანა რამას გარეგნობით
 • 240. ღმერთი გვიყვარდეს თუ ღმერთს ვუყვარდეთ
 • 241. ჭრილობა ზურგზე
 • 242. მამა წყალში ხტება, რომ შვილი გადაარჩინოს
 • 243. ალექსანდრე და ბრძენი
 • 244. მენავის სიამაყე
 • 245. ადგილიც კი არ არის სიკვდილისთვის
 • 246. ფხიზლად იყავით!
 • 247. განგა შიგნითაა
 • 248. მხედვარე თვალი
 • 249. მათხოვარი მათხოვარს სთხოვს
 • 250. ქალი ხუთი ძროხით
 • 251. მშობლიური ენა
 • 252. ქანდაკება შემობრუნდა
 • 253. ოქროს ზოდები
 • 254. ესეც გაივლის
 • 255. ვისია ნადავლი?
 • 256. ვირი წყურვილით კვდება
 • 257. ჯარიმა თუ ერბო
 • 258. დაწყევლა მისასალმებელია
 • 259. აიოდჰია მისთვის
 • 260. დარჩეს ისინი აქ
 • 261. ცარიელი ტახტები
 • 262. მანგო
 • 263. საი ბაბა და მოსწავლე
 • სქოლიო