კალათა

დეტალურად

რა დარჩენია მწერალს, როცა მას ომი გაიტაცებს სამუშაო კაბინეტიდან, კომპიუტერის და მყარი დისკის გარეშე, ჰაერში გამოკიდებს, უცხო ქვეყანაში – „არსაით“ – ცასა და დედამიწას შორის და ლოდინის რეჟიმში მოაქცევს?.. მეხსიერება. ენა. ჯერაც უთქმელი ამბების მარაგი. თავის ახალ ესეიში, ევროპელი მკითხველისთვის რომ დაიწერა, ოქსანა ზაბუჟკო რუსეთ-უკრაინის დღევანდელი ომის სათავეებს დროის ორ განზომილებაში განიხილავს –ოცდაათწლიანსა და სამასწლიანში, რომლებსაც ენაცვლება პირადი მოგონებები იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლია უთვალავი ადამიანის ნებას, შეცვალოს ისტორიის მსვლელობა.
  • ხარკი საქართველოს
  • წინასიტყვაობის ნაცვლად: ქალი ჩემოდნით
  • ამბავი პირველი – ოცდაათწლიანი
  • მაიდანი – 2014, ანუ წაგებული ბლიცკრიგი
  • ამბავი ცივი ომისა, რომელიც არასდროს შეწყვეტილა
  • „სასწაული დნიპროზე“
  • ამბავი მეორე – სამასწლიანი, დასასრულის წინათგრძნობა
  • მადლობის სიტყვა
  • სქოლიო