კალათა

დეტალურად

თუკი მოვისურვებთ, ეს ტექსტი რომელიმე ლიტერატურულ ჟანრს მივაკუთვნოთ, არსებულებში ვერ ვიპოვით და წერისა და თვითგამოხატვის ამ ხერხს „ესეები არარსებული წიგნების შესახებ“ ანდა სათაურშივე გამოყენებული ///"უცნობი წიგნები///" უნდა დავარქვათ.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • უცნობი წიგნები ქართველებისთვის
  • New Grave World
  • შელოცვები
  • მე და ბორხესი
  • ზღაპარი
  • ფოტოდეტექტივი – ხიდისა და ფოტოაპარატის ისტორია
  • კარგი და ცუდი მწერლების შესახებ / ღმერთის და ცუდი მწერლების შესახებ
  • ისტორია და აპოკრიფები
  • sms-სიყვარულის ამბავი
  • მარტოობის ანატომია
  • ისლამური
  • ტექნიკის შესახებ
  • ნამდვილი კინო
  • რომანი ენის გამოყენების შესახებ
  • იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი იდეოლოგიები
  • ჟირაფები
  • ერთი ქალაქი
  • მისი თვალების ზღვა, მისი სმენის უდაბნო
  • სამი მეგობარი
  • ვებერიანელები
  • მითები ჩვენ შესახებ
 • უცნობი წიგნები საქართველოდან უცხოელებისთვის
  • შესავალი უცნობ წიგნებში
  • New Grave World
  • შელოცვები
  • მე და ბორხესი
  • ზღაპარი
  • ფოტოდეტექტივი – ხიდისა და ფოტოაპარატის შესახებ
  • კარგი და ცუდი მწერლების შესახებ /ღმერთის და ცუდი მწერლების შესახებ
  • ისტორია და აპოკრიფები
  • sms-სიყვარულის ამბავი
  • მარტოობის ანატომია
  • ისლამური
  • ტექნიკის შესახებ
  • ნამდვილი კინო
  • რომანი ენის გამოყენების შესახებ
  • იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი იდეოლოგიები
  • ჟირაფები
  • ერთი ქალაქი
  • მისი თვალების ზღვა, მისი სმენის უდაბნო
  • სამი მეგობარი
  • ვებერიანელები
  • მითები ჩვენ შესახებ
 • სქოლიო