კალათა

დეტალურად

შეშლილი დღე ანუ ფიგაროს ქორწინება

ბომარშე

გამომცემლობა აგორა

მთარგმნელი გიორგი ეკიზაშვილი

დრამატურგია

თარგმანი ფრანგულიდან

სერია ავანსცენა

ფრანგი დრამატურგის (1732–1799) 5 მოქმედებიანი კომედია „შეშლილი დღე ანუ ფიგაროს ქორწინება“ პირველად დაიდგა "კომედიენ ფრანსე"-ში 1784 წლის 17 აპრილს. გიორგი ეკიზაშვილის ამ თარგმანს 2014 წელს მიენიჭა მიხეილ თუმანიშვილის ფონდის პრემია უცხოური პიესის საუკეთესო თარგმანისათვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ავტორის წინათქმა (ნაწყვეტები)
 • მოქმედი პირნი
 • პირველი მოქმედება
  • პირველი სცენა
  • მეორე სცენა
  • მესამე სცენა
  • მეოთხე სცენა
  • მეხუთე სცენა
  • მეექვსე სცენა
  • მეშვიდე სცენა
  • მერვე სცენა
  • მეცხრე სცენა
  • მეათე სცენა
  • მეთერთმეტე სცენა
 • მეორე მოქმედება
  • პირველი სცენა
  • მეორე სცენა
  • მესამე სცენა
  • მეოთხე სცენა
  • მეხუთე სცენა
  • მეექვსე სცენა
  • მეშვიდე სცენა
  • მერვე სცენა
  • მეცხრე სცენა
  • მეათე სცენა
  • მეთერთმეტე სცენა
  • მეთორმეტე სცენა
  • მეცამეტე სცენა
  • მეთოთხმეტე სცენა
  • მეთხუთმეტე სცენა
  • მეთექვსმეტე სცენა
  • მეჩვიდმეტე სცენა
  • მეთვრამეტე სცენა
  • მეცხრამეტე სცენა
  • მეოცე სცენა
  • ოცდამეერთე სცენა
  • ოცდამეორე სცენა
  • ოცდამესამე სცენა
  • ოცდამეოთხე სცენა
  • ოცდამეხუთე სცენა.
  • ოცდამეექვსე სცენა
 • მესამე მოქმედება
  • პირველი სცენა
  • მეორე სცენა
  • მესამე სცენა
  • მეოთხე სცენა
  • მეხუთე სცენა
  • მეექვსე სცენა
  • მეშვიდე სცენა
  • მერვე სცენა
  • მეცხრე სცენა
  • მეათე სცენა
  • მეთერთმეტე სცენა
  • მეთორმეტე სცენა
  • მეცამეტე სცენა
  • მეთოთხმეტე სცენა
  • მეთხუთმეტე სცენა
  • მეთექვსმეტე სცენა
  • მეჩვიდმეტე სცენა
  • მეთვრამეტე სცენა
  • მეცხრამეტე სცენა
  • მეოცე სცენა
 • მეოთხე მოქმედება
  • პირველი სცენა
  • მეორე სცენა
  • მესამე სცენა
  • მეოთხე სცენა
  • მეხუთე სცენა
  • მეექვსე სცენა
  • მეშვიდე სცენა
  • მერვე სცენა
  • მეცხრე სცენა
  • მეათე სცენა
  • მეთერთმეტე სცენა
  • მეთორმეტე სცენა
  • მეცამეტე სცენა
  • მეთოთხმეტე სცენა
  • მეთხუთმეტე სცენა
  • მეთექვსმეტე სცენა
 • მეხუთე მოქმედება
  • პირველი სცენა
  • მეორე სცენა
  • მეოთხე სცენა
  • მეხუთე სცენა
  • მეექვსე სცენა
  • მეშვიდე სცენა
  • მერვე სცენა
  • მეცხრე სცენა
  • მეთერთმეტე სცენა
  • მეთორმეტე სცენა
  • მეცამეტე სცენა
  • მეთოთხმეტე სცენა
  • მეთხუთმეტე სცენა
  • მეთექვსმეტე სცენა
  • მეჩვიდმეტე სცენა
  • მეთვრამეტე სცენა
  • მეცხრამეტე სცენა
 • სქოლიო