კალათა

დეტალურად

სერია „ადამიანები რომელთაც შეცვალეს მსოფლიო“. წიგნი მე-13. ჩარლი ჩაპლინის ბიოგრაფია.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შესავალი
 • პირველი თავი
 • მეორე თავი
 • მესამე თავი
 • მეოთხე თავი
 • მეხუთე თავი
 • მეექვსე თავი
 • მეშვიდე თავი
 • მერვე თავი
 • მეცხრე თავი
 • მეათე თავი
 • მეთერთმეტე თავი
 • მეთორმეტე თავი
 • მეცამეტე თავი
 • მეთოთხმეტე თავი
 • მეთხუთმეტე თავი
 • მეთექვსმეტე თავი
 • ბოლოსიტყვაობა
 • გმადლობთ
 • სქოლიო